Η "ντοπιολαλιά" μας... Βλάχικο και Καραγκούνικο γλωσσάρι

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Βλάχικο και Καραγκούνικο γλωσσάρι
Μάθετε, για να συννενοούμεθα...!

Ο γλωσσικός θησαυρός των βλάχων του ορεινού όγκου και των  καραγκούνηδων του Θεσσαλικού κάμπου από το Α στο Ω

Βλάχικο γλωσσάρι

A
αγάπη βριάρι

αγαπώ αγαπισέσκου

άγγελος άγγιλου

αγγούρι καστραβεκου

αγγούρι πιάπινι

αγελάδα βάκα

αγελαδάρης βακάρου

αγιάζω αγιουσέσκου

άγιο βήμα αγιουδίμα

άγιος άγιου

αγκάθι σκίνου

αγοράζω ακούμπρου

άγουρος νιφάπτου

αγριαπιδιά αγρουγκόρτσου

αγριεύω αγριψέσκου

άγριος άγρου

αγωγιάτης αγουιγιάτου

αγωγιάτης κιρατζι

αδειάζω γκουλέσκου

άδειος γκολου

αδερφάκι φράτίκου

αδερφή σουάρα

αδερφός φράτι

άδικος άδικου

αδράχτι φούσου

αδυνατίζω αδινατσέσκου

αδύνατος αδίνατου

αέρας βίμπτου

αηδιαστικός αγνόσου

άθλιος σκρέτου

αθλιότητα λαιάτσα

αιδοίο πίτσι

αίμα σάντζα

αιτία ιτίι

ακόμη νίνκα

ακούω άβντου

ακριβός σκούμπου

ακρίδα καρκαλέτσου

αλατίζω νσάρου

Αλβανός Αρμπινέσου

αλέθω μάτσινου

αλείφω αούνγκου

αλεπού βούλπι

αλεύρι φαρίνα

αλήθεια αλίχθια

αλίμονο καβάι

αλλάζω αλαξέσκου

άλλος αλάντου

Άλλος αλάντου

άλογο κάλου

άλογο ιππασίας μπινέκου

αλοιφή αλιφϊι

αλώνι αλάνι

άμμος αρίνα

αναβλύζω ζβόμου

ανάβω απρίντου

ανάγκη ανάνγκι

αναγνωρίζω κουνόσκου

ανακατώνω μιάστικου

ανακατώνω μιντσέσκου

ανάλατος νινσαράτου

ανάποδος ανάπουδου

ανάσα ανάσα

αναστενάζω νγκανέσκου

ανεβαίνω αλίνου

ανήθικος μουρντάρου

ανήλιο κιάρι

ανηφορίζω ανιφουρέτζου

ανήφορος ανίφουρου

άνθρωπος όμου

ανοησία ανουισίι

ανόητος ανόιτου

ανοίγω ντισκλίντου

ανοίγω ντισφάκου

άνοιξη πριμουβιάρα

άνοστος άνουστου

ανταμώνω ανταμουσέσκου

αντί (το) σούλου

αντίδωρο ίψουμα

άντρας μπαρμπάτου

απατεώνας απατιόνου

απάτη απάτι

απέναντι αγνάγκια

απέναντι ντινάπαρτι

απίδι γκόρτσου

άπληστος ταμαχιάρου

άπλυτος νιλάτου

απλώνω τίντου

αποκάμνω απουφάκου

αποκοιμιέμαι απουντόρμου

αποπατώ κάκου

άπορος νιαβούτου

απορώ απουρισέσκου

αποχωρητήριο χαλέ

άποψε αστάρα

αράδα αράδα

αραμπάς αραμπά

αράπης αράπου

αράχνη πάγκου

αργαλειός αραζμπόι

αργώ αμάνου

αρκούδα ούρσα

αρκουδιάρης ουρσάρου

αριστερά αστάνγκα

αριστερός αστάνγκου

αρμαθιάζω μπάιρου

αρμέγω μούλγκου

αρμύρα αρμίρα

αρνί νιέλου

αρνί (ενός χρόνου) νουάτινου

αρνί (που βυζαίνει) σουγκάρου

αριπάζω αρακέσκου

αρραβώνας αραβουάνα

αρραβωνιάζω ισουσέσκου

αρραβωνιασμένος ισισίτου

αρρωσταίνω χιβρέσκου - λαντζιτζέσκου

αρρώστια χιάβρα

άρρωστος λαντζίτου

άρρωστος νιπτούτου

αρσενικός μάσκουρου

αρταίναμαι πουρίντου

ασήμι ασίμι

αοκί (δερμάτινο) ούτρι

άσπρος άλμπου

αστέρι στιάουα

αστράγαλος κότσι

αστράφτω ασκάπιρου

αταξία αταξίι

ατμός άμπουρου

αυγό όου

αύριο μάνι

αυτί ουριάκλιι

αυτός αέστου

αυτός έλου

αφέντης αφέντου

αφήνω αλάσου

αφιπεύω ντισκάλικου

αφρίζω ασπούμου

αφρός σπούμα

άχυρο πάλιου

Β

βεντούζα βιντούζα

βέργα βιάργκα

βήχας τούσι

βλασφημώ μπλάστιμου

Βλάχος Αρμάνου

βλέπω βέντου

βόδι μπόου

βοηθώ ατζιούτου

βόσκω πάσκου

βουβάλι μπούβαλου

βουλώνω αστούπου

βουνό μούντι

βούρτσα βούρτσα

βράδυ σιάρά

βράζω χέρμπου

βρακί ζμιάνα

βρασμένος χέρτου

βρίζω αντζιούρου

βρίσκω άφλου

βροχή πλουάι

βρύση σιόπουτου

βρωμάω αμπούτου


Γ
γαϊδούρα γουμάρα

γαϊδούρι γουμάρ

γάλα λάπτι

γαλάζιος βινίτου

γάμος νούμτα

γαμπρός τζίνιρι

γάνωμα γανουσέσκου

γαργαλίζω γκανταλίκου

γάτα κατούσι - μάτσα

γαυγίζω αλάτρου

γδάρσιμο μπιλίρι

γδέρνω μπιλέσκου

γελώ αράντου

γεμάτος μπλίνου

γεμίζω ούμλου

γένεια μπάρμα

γεννώ αυγά όου

γεράζω αουσιέσκου

γέρος αούσιου

γευματίζω πράντζου

γέφυρα πούντι

γιακάς γικά

γιαούρτι μαρκάτου

γιατί κατσέ

γιατρεύω βίντικου

γιατρικό γιτρίι

γιατρός γιάτρου

γιδοβοσκός καπράρου

γιδόμαλλο καπρίνα

γιορτή σαρμπατουάρι

γκαβός γκάβου

γκάιντα γκάιντα

γκιούμι γκιούμι

γκλίτσα καρλίγκου

γκρεμίζω σούρπου

γλεντζές τζιουβάιρου

γλιστρώ αρούντικου

γλυκαίνω ντουλτσέσκου

γλυκός ντούλτσι

γλώσσα λίμπα

γνωρίζω στίου

γονατίζω τζινουκλιέτζου

γόνατο τζινούκλιου

γονιός παρίντι

γουδί ντουμπέκου

γουδί χαβάνι

γουρούνα πουάρκα

γουρουνάκι πουρτσέλου

γουρούνι πόρκου

γρατσουνίζω γρουτσουνσέσκου

γράφω γραψέσκου

γράψιμο γραψίρι

γρήγορα αγόνια, κουγίι

γριά μάι, μοίάσι

γροθιά μπούσιου

γυαλί γιλίι

γυαλίζω γιλισέσκοου

γυμνός γκόλου

γυναίκα μλιάρι

γυρίζω τόρνου

γύφτος γίφτου

γύψος ίψου

Δ
δαιμονισμένος διμονισίτου

δάκρυ λάκριμα

δακρύζω λακραμέτζου

δαμασκηνιά δαμάσκινου

δαμάσκηνο δαμάσκινα

δάνειο μπρουμούτου

δασκάλεμα δασκαλίκι

δασκαλεμένος δασκαλιψίτου

δασκαλεύω δασκαλιψέσκου

δάσκαλος δάσκαλου

δαχτυλίδι νέλου

δάχτυλο τζιάντιτου

δειλινό μιρίντι

δείπνο τσίνα

δειπνώ τσίνου

δκίχνω σπούνου

δέκα τζάτσι

Δεκέμβρης Δικέμβρου

δεμάτι διμάτι, μανούκλιου

δένω λέγκου

δέντρο πόμου

δέρμα κιάλι

Δευτέρα Λούνι

Διαβάζω δγιβασέσκου

διάβολος δγιάβουλου

διαλέγω αλέγκου

διάλογος δγιάλουγου

διαμάντι δγιαμάντου

διάροια κουφουάρι

διατροφή χράνα

διαχειμάζω αρνέτζου

διδασκαλία δασκαλιψίρι

δίκη δίκι

δικό μου αμέου

δίμιτο αδίμτου

δίνω ντά

διπλώνω διπλουσέσκου

δισάκι τισάγκα

δίσκος δίσκου

δίψα σιάτι

διώχνω αγουνέσκου

δοκιμάζω δουκιμασέσκου

δοκιμί δουκιμί

δόντι ντίντι

δοχείο για γάλα γκαλιάτα

δουλειά λούκρου

δουλεύω λουκρέτζου

δράκος ντράκου

δράμι δράμι

δρεπάνι λιλέκου

δρόμος κάλι

δροσιά αράου

δυο ντόι-ντουάου-ντάου

δυόσμος αγιάσμου

δύσκολος δίσκουλου

δυστυχία διστιχίι

δυστυχισμένος μαράτου-διστιχισίτου

δυστυχώ διστιχισέσκου

δύω ασκάπιτου

δώδεκα ντουάουσπρα

δωρίζω δουρσέσκου-μέσκου

δώρο δουάρα


Ε

εγκαταλείπω παρατσέσκου

εγώ ιό

έδαφος λόκου

εδώ ακουά

εικόνα ικουάνα

είκοσι γίνγκιτσα

είμαι χιού

ειρήνη ιρίνι

εκεί ακλό, ατσία

εκκλησία μπισιάρικα

ελάφι τσέρμπου

ελαφρύνω λισουρέτζου

ελαφρύς λισιόρου

ελευθερία ελευθιρίι

ελιά (δέντρο) μάσινου

ελιά (καρπός) μάσινα

ελπίδα ελπίδα

εμείς νόι

εμετός βοάμιτα

έμπορος έμπουρου

ένας ούνου

ενενήντα νουαουτζάτσι

εννιά νουάουα

ενορία ενουρίι

έντερο μάτσου

εξάνθημα αρόπουνου

έξι σιάσι

έξοδο έξουδου

έξω ναφουάρα

επάνω ντισούπρα

επίτηδες μαξούσου

εργατικός λουκρατόρου

έρημος έρμου

έρχομαι γίνου

έρωτας βριάρι

εσείς βόι

εστία φουκουρίνα

εσύ τίνι

ευαγγέλιο βαγγέλιου

ευκολία εφκουλίι

ευχαριστώ εφχαριστισέσκου

ευχέλαιο εφκέλιου

ευχή ευχίι

εύχομαι όρου

εφτά σιάπτι

έχθρα έχτρα

έχω άμου

Ζ

ζαγάρι ζαγάρου

ζαλίζω αντραλασιέσκου

ζάχαρη ζάχαρι

ζεματίζω ουπουρέσκου

ζεσταίνω νγκαλτζάσκου

ζέστη καλντούρα

ζέβτη ανυπόφορη καροάρι

ζεστός κάλντου (εϋιΐυ)

ζευγάρι πριάκλιι

ζηλεύω ζιλιψέσκου

ζημία ζνιίι

ζητώ κάφτου

ζουμί τζάμα

ζυγίζω ζιξέσκου

ζύγισμα ζιξίρι

ζυμώνω φραμίντου

ζωή μπάνα

ζώνη ζόνα

ζωντανεύω νγιέτζου

ζωντανός γιου

ζώο πράβντα

ζωύφιο ζούζουλου


Η

ηγούμενος ηγούμινου

ηλικία ηλικίι

ήλιος σουάρι

ημέρα τζούα

ημερολόγιο καλιντάρου

ήμερος ήμιρου

ημερώνω ημιριψέσκου

ησυχάζω ησιχασέσκου

ησυχία ησιχίι

ήσυχος ήσιχου

Θ


θάβω νγκρόπου

θάλασσα αμάρι

θάμνος κουπάτσιου

θάνατος μουάρτι

θάρρος θάρου

θαύμα θάμα

θαυμάζω θαμασέσκου

θείος λάλα

θέλω βόι

θεμέλιο θιμέλιου

θεός ντουμιτζαου

θερίζω σιάτσιρου

θηλιά θιλιάουα

θηλικός θιάμινου

θησαυρός θισαβρό

θολώνω αλατσέσκου

θρησκεία θρισκίι

θρόνος θρόνου

Θυγατέρα χίλιι

θυμίαμα θιμνιάμα

θυμιατό θυμνιατό

θομωνιά θιμουνιάουα

θυμώνω κακιουσιέσκου

Ι

Ιανουάριος γινάρου

ίδιος ίδγιου

ιδρώνω ασούντου

Ιούλιος Ιούλιου

Ιούνιος Τσιρισιάρου

Ισιάζω ισχιέτζου

ίσκα ίσκα

ιτιά σάλτσι

ιώδιο ιόδιου

Κ

καβαλάρης καβαλάρου

καβαλικεύω νκάλικου

κάδρο κάδρου

κπςάνι καζάνι

καζμάς κάζμα

καημός καϊμό

καθαρίζω αστέργκου

καθαριότητα πάστρα

καθόλου ντιπ

κάθομαι σέντου

καίω άρντου

κακάδι ηληγής ζγκάιμπα

καλί γκίνι

καλάθι καλάθα

καλαμιά καλαμνιάουα

καλαμπόκι καλαμπούκι

κάλαντα κόλιντα

καλοδεχούμενος διξίτου

καλοκαίρι βιάρα

καλός μπούνου

καλοτρώω καλέσκου

καλότυχος κυλότιχου

κάλτσα λαπούντα

καλώ γκρέσκου

καμαρώνω καμαρουσέσκου

καμπάνα καμπάνα

κάμπια ουνιίδα

κανάτα κανάτα

κάνθαρος μπουμπουλίκα

κορομηλιά προύνου

κορόμηλο προύνα

κοσκινίζω ντσέρνου

κόσκινο σίτα-τσίρου

κόσμος λoύμι

κόσσα κουάσα

κότα γκάλιίνα

κοτέτσι κουμάσι

κοτσύφι νέρλα

κουβαλώ πόρτου

κουβάρι γκλιέμου

κουδούνι

(προβάτων) κλόπουτου

κουδουνίζω ασούνου

κουκουβάγια κουκουβιάουα

κουμπάρος νουνου

κούνια λιάγκανου

κούνια (μωρού) σαρμανίτσα

κουνιάδα νόρα

κουνιάδος κουμνάτου

κουνούπι μοοσκόνιου

κουράγιο κουράγιου

κουρδίζω κουρντινέσκου

κουρεύω τούντου

κουτάλα τσιουμπάνα

κουταλάκι λινγκουρίτσα

κουτάλι λίνγκουρα

κουτί κουτίι

κουτσαίνω σκλιοάπικου

κουτσός σκλιόπου

κούφιος κούφκιου

κουφόξυλο βούζου

κουφός κούφου

κοφίνι κουφίνα

κρανιά κόρνου

κράνο κουάρνα

κρασί γίνου

κραιτώ τσάνου

κρεμάζω σπίντζουρου

κρεμμύδι κρουμίδα-τσιάπα

κριάρι μπιρμπέκου

κριθάρι όρτζου

κρύβω ασκούντου

κρύο αρατσίμι

κρύο αρκουάρι

κρύος αράτσι

κυδώνι γκατούνιι

κυδωνιά γκατούνιου

κυλιέμαι αντουλικέσκου

κυνήγι κινίγι

κυνηγός αβινατόρου

κυνηγώ αβίνου

κυνόδοντας καρίντι

κύπελο σκάφα

κυπρί κίπουρ

Κυριακή Ντουμάνικα

κώλος κούρου

κωλοφωτιά λικουρίτσιου


Λ

λαβωμένος λαβουσίτου

λαγήνι λαγίνου

λπγός λιέπουρου

λάδι ντουλέμνου

λάθος αλάθου

λαίμαργος λίξουρου-λέμαργου

λαιμός γκούσι

λακέρδα λακέρδα

λάκκος γκρουάπα

λάρυγγας γκαργκαλιάνου-

λάσπη λάσπι

λαχανικά βρασμένα μπουρανέ

λάχανο κουτσιάνου

λείπω λιψέσκου

γκτουμάτσου

λεκάνη λιένι

λεκές λικέου

λεμόνι λιμόνι

λιοντάρι λιουντάρου

λεπτός μινούτου

λέρωμα λατούρα

λερωμένος λαβόσου

λερώνω λιρουσέσκου

λευκαίνω αλγκέσκου

λεχώνα λιχουάνα

λέω τζάκου

λίγδα λίγδα

λίγος ψάνου

λιπαρός γκράσου

λιποθυμιά μιλίι

λιώνω τουκέσκου

λούζομαι ασκάλντου

λουκάνικο λουκάνικου

λουκούμι λουκούμι

λουρί πέτσινο κουράου

λύκος λούπου

λύνω ντισλέγκου

λύσσα λίσα


Μ

μάγειρας μάγιρου

μαγιά μαΐάου

μάγος μάγου

μαζεύω αντούνου

μαζί νταντούνου

Μάιος Μάιου

μαθαίνω μβέτσου

μακριά αλάργκου

μακρύς λούνγκου

μαλακός μουάλι

μαλαματώνω μαλαμουσέσκου

μαλλί λάνα

μαλλί για γνέσιμο κάιρου

μαλώνω νκάτσιου

μάνα μούμα

μάνδαλος τσιάρκου

μανίκι μάνικα

μαξιλάρι καπιτούνιου

μάρμαρο μάρμαρου

μασουλώ μουτσουλέσκου

μαστός τσάτσα

μαστραπάς μαστραπά

μάτι όκλιου

ματώνω σανζτανέτζου

μαυριδερός σουμουλάιου

μαυρίζω λαέσκου

μαυρίλα λιατούρα

μαύρος λάιου

μαχαιράκι κάστούρα

μαχαίρι κατσούτου

μεγάλος μάρι

μεγαλώνω κρέσκου-μαρέσκου

μεζές μιζέ

μεθαύριο παϊμάνι

μεθύσι μπιτάρι

μεθώ μπέτου

μέλι νιάρι

μέλισα αλγκίνα-γιάσπι

μεράκι μιράκι

μερικοί νασκάντσα

μερμύγκι φουρνίκα

μέσα νούντρου

μετά απόια-απόιε

μεταλαβαίνω κουμάνικου

μετάνοια μιτάνιι

μέτρο μέτρου

μετρώ μισούρου

μηλιά μέρου

μήλο μέρου

μήνας μεσου

μήπως νάκα

μικρός νιίκου

μιλώ ζμπουράσκου

μισθός ρούγκα

μνήμα μαρμίντου

μοιράζω μπάρτου

μολόχα μουλουάχα

μόνος σίνγκουρου

μουγγός μούτου

μουδιάζω αμουρτσέσκου

μουλάρι μούλα

μουλιάζω μόλιου

μούστος μούστου

μουχλιασμένος μούχλιντου

μπαίνω ίντρου

μπαλκόνι μπαλκόνι

μπάλωμα μπιτικάρι

μπαλωμένος μπιτικάτου

μπαλώνω μπιάτικου

μπάρα μπάρα

μπάτηη μπάτσα

μπερδεύω μπιρδιψέσκου

μπογιά μπούγιαουα

μπογιάτίζω μπουϊσέσκου

μπόρα μπόρα

μπορώ πότου

μπράτσο μπράτσου

μπροστά ναίντι

μπουκάλι μπουκάλι

μπουκιά μασκατούρα-μπούκα

μπούκλα μπούκλα

μπουκώνω αμπούκου

μπούφος μπούφου

μπουχτίζω μπουχτισέσκου

μυαλό μίντι

μυαλωμένος μιντιμένου

μύγα μούσκα

μυγίτοο μουσίτσα

μύλος μουάρα

μυλωνάς μουράρου

μυρίζω ανιουρτζιέσκου

μύτη νάρι


Ν

νέος νόου-τίνιρου

νεότητα τινιριάτσα

νερί άπα

νεροτριβείο μπατάνι

νευρικός σέρτου

νεφρό μπουμπουρέκου

νήμα τόρτου

νηστικός ατζιούνου

Νοέμβριος Νουέμπρου

νόστιμος νόστιμου

νουνός νούνου

ντρέπομαι αντιρσέσκου

ντροπή αρσίνι

ντύνω μβέσκου

νύφη μβιάστα

νυφίτσα νιβιστούλιι

νυφίτσα νιφίτσα

νύχι ούνγκλιι

νύχτα νουάπτι


Ξ

ξύνω σκάρμινου

ξαναζωντανεύω νγιέτζου

ξαπλωμένος κουλκάτου

ξαπλώνομαι μι κούλκου

ξεβουλώνω ντιστούπου

ξεγυμνώνω ντισπόλιου

ξεδιπλώνω ντισβαρτέσκου

ξεθάβω ντισγκρόπου

ξεκινώ νκισέσκου

ξεκοιλιάζω ντισπαντικου

ξεκολλώ ντισλικέσκου

ξένα ξιάνι

ξενιτεμένος ξινιτιψίτου

ξένος ξένου

ξεντύνω ντισβέσκου

ξεραίνω ουσάκου

ξερασία ξέρα

ξερίς σέκου

ξεσκεπάζω ντισβαλέσκου

ξεσπυρίζω ξισπιρσέσκου

ξεφλουδίζω ξιφλουδισέσκου

ξεφορτώνω ντισκάρκου

ξεφωνίζω ζγκιλέσκου

ξεχνώ αγκαρσέσκου

ξεχωρίζω ντισπάρτου- ντιπαρτέτζου

ξηλώνω ντισκόσου

ξίδι πούσκα

ξινίζω ακρέσκου

ξοδεύω ξουδιψέσκου

ξύλο λέμνου

ξύνω ζγκράμου


Ο
ογδόντα οπτζάτσι

οικογένεια φουμιάλιι

ολόγυρα ντιβαρλίγκα

όλος τούτου

ομιλία ζμπόρου

ομίχλη νέγκουρα

όμορφος μσιάτου

ονειρεύομαι μι νγισιέτζου

όνειρο γίσου

όνομα νούμα

ονομάζω νουματσέσκου

οξυά φάγκου

οπουδήποτε ιουτσιντό

όργωμα αβουργκουίρι

οργώνω αβουργκουέσκου

όρεξη όριξι

όρθιος μπρόστου

όρκος όρκου

όρνιο όρνιου

ορφανός οάρφανου

όταν κάντου

ο,τιδήποτε ιτσιντό

ουρά κουάντα

ουράνιο τόξο κουρκουμπέου

ουρανός τσέρου

όρχις κόλιου

οχιά ουχιάουα

οχτώ όπτου


Π

παγίδα παγίδα

πάγος γκλέτσου

παγούρι παγούρου

παγώνω νγκλέτσου

παζάρι παζάρι

παθαίνω πάτου

παιδί φιτσιόρου

παίζω ατζιόκου

παίρνω λιάου

παιχνίδι τζιόκου

παλάμη πάλμα

παλεύω αλούμτου

παλιός βέκλιου

παλιώνω βικλιέσκου

παλούκι πάρου

πάνα πάνα

πάντοτε ντάιμα

παντρεμένη μαρίτα

παντρεμένος νσουράτου

παντρεύομαι μι μαρίτου-μι νσόρου

πάνω νσούσου

παπαδιά πριφτιάσα

παπαρούνα παπαρούνα

παπάς πρέφτου

πάπια πάπα

παπούς πάπου

παραγγέλνω ντιμάντου

παραγινομένος παραφάπτου

παραγνιαρίζω παρακουνόσκου

παραδίνω παραντάου

παρακαλώ παλακαρσέσκου

παρακινώ παρακινσέσκου

παραμύθι παρμίθου

παραπατώ παρακάλκου

Παραακεοή Βίνιιρι

παρατηρώ μουτρέσκου

Πάσχα Πάστι

πατέρας τάτα

πατριώτης πατριότου

πατώ κάλκου

πάχνη μπρούμα

πάχος γκρασίμι-σέου

πάχος (χοιρινό) ουσάντζα

πεδικλώνω νκιάντικου

πεθαίνω μόρου

πεθαμένος μόρτου

πεθερός σόκρου

πείνα φουάμι

πειράζω καρτέσκου

πελεκάνος πιλικάνου

Πέμπτη Τζιόι

πενήντα τσιντάτσι

πένθος ζάλι

πενθώ ζαλέσκου

πέντε τσίντσι

πέος πούλα

ηεηόνι πιπόνιου

πέρδικα πέρδικα-πιτρουνίκλι

περηφάνια μαριάτσα

περιμένω αστέπτου

περιτριγυρίζω πριίμνου

περιτυλίγω αμβαρτέσκου

περνώ τρέκου

πέταλο πέταλου

πεταλωτής αλμπάνου

πετεινός κουκότου

πέτρα κιάτρα

πετρέλαιο γκάζου

πετσέτα πιτσέτα

πετώ ασμπόιρου

πέφτω κάντου

πηγαινοέρχομαι ούριντου

πηγή ίσβουρου-φαντάνα

πηδώ ανσάρου

πήζω νγκλέκου

πιάνω ακάτσου

πιάτο πχαίτου

πικρός αμάρου

πίνω μπιάου

πιπέρι πιπέρου

πίσω ναπόι

πιο πίσω μαναπόι

πίτα πίτα

πίτουρο τάρτσα

πλένω λάου

πλευρό κουάστα

πλάτη παλτάρι

πληγώνω λαβουσέσκου

πληρώνω παλτέσκου

πλησιάζω απρόκιου

πλούσιος αβούτου

πνίγω ζγκρούμου

πνίγω στο νερό νέκου

πόδι τσιόρου

ποδιά πουάλα

ποιος κάρι

πόλεμος πόλιμου

πόνος ντόρου

πονιίκι σουάρικου

πονώ ντόρου

πορδή μπισίνα

πόρνη κούρβα

πόρπη ζάβα

πόρπη ζάβα-ποάρτα

πόσος κάτου

ποτάμι αράου

πότε κάντου

ποτήρι πουτίρου

ποτίζω αντάπου

πότισμα ανταπάρι

πού ιού

πουγγί πούγγα

πουθενά ιουβά

πουκάμισο καμιάσι

πουλί πούλιου

πουλώ βίντου

πράγμα λουγουρίι

πρασινάδα βιρντιάτσα

πράσινος βιάρντι

προδίνω προυντάου

προζύμι αλουάτου

προηγουμένως ντανιάβρα

πρόθυμος πρόθιμου

πρόλοβος μάμα

προξενητής προυξινίτου

προπέρσι αντσάρτσου

προσήλιο σουρίνου

πρόσωπο φάτσα

προφυλάγω αφιρέσκου

πρωί ταϊνά

πυρουστιά πιρουστίι

πυτιάζω νκλέγκου

πώς κούμου

Ρ
ράβω κόσου

ραπίζω μπάτου

ράσο ράσα

ρεβίθι τσιάτσιρι

ρίζα αραδιτσίνα

ρίχνω αρούκου

ρόδι αρόιδα

ρουφώ σούγκου

ρούχο στράνιου

ρόζί αρίζου

ρωτώ (α)ντρέμπου


Σ
σακάτης σακάτου

σακί σάκου

σάλα σάλα

σαλαμούρα σαλαμούρα

σαλιγκάρι σμέλτσιου

σάλιο μπάλι

σαμάρι σαμάρου

σανίδα σκάντουρα

σαπίζω πουρτιτζάσκου

σαπούνι σαπούνι

σαράντα πατρουτζάτσι

σαύρα γκουστουρίτσα

σβέρκος σβέρκα

σβήνω αστίνγκου

σβούρα σφούρλα

σεντούκι σιντούκι

Σιπτέμβριος Σαπτέμβρι

σηκώνομαι μι σκόλου

σημάδι σέμνου

σιγά αγάλια

σιτάρι γκράνου

σκάβω σάπου

σκαλίζω αράμου

σκαμνί σκάμνου

σκαντζόχοιρος αρίτσιου

σκαρφαλώνω νγκαρλίμου

σκατό κακάτου - μέρντου

σκάφη κουπάνα

σκάφη για ζύμωμα καπιστιάρι

σκεπάζω αμβαλέσκου

σκεύος κουζίνας βάσου

σκέφτομαι μιντουέσκου

σκιά αούμπρα

σκορδαλιά σκουρδάμι

σκόρδο άλιου - σκουρδούλι

σκότωμα βαταμάρι

σκοτώνω βάταμου

σκουλήκι γέρμου

σκουληκιασμένος γιρμινόσου

σκούπα μέτουρα

ακουπίζω αρνέσκου

σκουριά σκουργιάουα

σκουφί κατσούλα

σκύβω απλέκου

σκύλα κατσάου

σκυλάκι κατσαλίκου

σκυλί κάνι - καν

σοκάκι σουκάκι

σούβλα σούλα

σούπα σούπα

σουσάμι σουσάμι

σπάγγος σπόγγου

σπανάκι σπανάκου

σπανός σπάνου

σπάνω φράνγκου

σπασμένος φράμπτου

σπέρνω σιάμινου

σπίτι κάσα

σπλήνα σπλίνα

σπονδυλική στήλη σκινατόρου

σπόρος σιμίντσα

σπρώχνω πίνγκου

σπυρί γκαρνούτσου

σπυρί με πύον πρόνιου

στάζω κούρου - κίκου

στάμνα στάμνα

σταυρός κρούτσι

στάχτη τσινούσι

στέγη αποθήκης στριάχα

στείρος στέρπου

στέκομαι στάου

στέλνω πιτρέκου

στενεύω στριμτέτζου

στενός στρίμτου

στέρνο σίνου

στεφάνωμα νκρουνάρι

στεφανώνω νκρούνου

στήθος κέπτου

στολίζω στουλσέσκου

στόμα γκούρα

στραβός στράμπου

στραβώνω στράμπου

στραγγίζω στρικόρου

στριφογυρίζω σούτσου

στρώνω αστέρνου

συγγένεια σόι

συγγενής κουσουρίνου

συγυρίζω ανασκιρσέσκου

συγχωρώ λιέρτου

συκιά χίκου

σύκο χίκα

συκώτι ιχκάτου

συμμαζεύω απριαντούνου

συμπεθερός κούσκρου

συμφορά γκιντέρι

συναντώ απαντισέσκου

σύννεφο νιόρου

σύνορο σίνουρου

συνουσιάζω αφούτου

σύντροφος σότσου

σύρτης σίρτου

σφαχτό ναμάλιου

σφίγγω στρίγγου

σφιχτός στρέσου

σφοντύλι πρίσινι

σφουγγάρι σφούγκου

σφυρί τσιόκου

σφυρίζω σουίρου

σφυρίχτρα φλουιάρα

σχίζω ντισίκου

σχοινί (λεπτό) τσιοάρα

σχοινί (χοντρό) φούνι

σώζω ασκάπου

σώμα κόρπου - τρούπου

σωπαίνω τάκου

σωρός στόγκου


Τ

ταβάνι ταβάνι

ταβάς ταβά

ταγάρι ταγάρι

ταιριάζω ουντισέσκου

τάλαρος τάλαρου

τανάλια κλιάστι

τανάλια τανάλιι

ταψί σινίι

τεμαχίζω ντινιίκου

τεμπέλης τιμπέλου - χαίνου

τεμπελιά λιάνι

τεντώνομαι μι τίντου

τέσσερα πάτρου

Τετάρτη Νιέρκουρι

τέτοιος αχτάρι

τζάκι ουτζιάκου

τηγανιά τιγανιάουα

τινάζω ασκούτουρου

τίποτε τσιβά

τοίχος στίζμα

τολμώ κουτέτζου

τόπος λόκου

τορβάς τάστουρου

τόσος αχάντου

τότε ατούμτσια

τουλάχιστο μπάριμου

τουλούμι φουάλι

τρββώ τράγκου

τράγος τσάπου

τραγούδι κάντικου

τραγουδώ κάντου

τραπέζι (κοντό) σινίι

τραπέζι (φαγητού) μιάσα

τρέλα γκλαρίμι

τρελαίνομαι ζουρλέσκου

τρελός ζούρλου

τρέμω κουτρέμπουρου

τρέφω χαρνέσκου

τρέχω αλάγκου

τρία τρέι

τριάντα τρεϊτζάτσι

τριαντάφυλλο τριαντάφιλου

τρίβω φρέκου

τρίβω (ψωμί) σάρμου

τριφύλλι τριφόλιου

τρίχα πέρου

τρομάζω ασπάρου

τροχός αρόκουτου

τρώω μάκου

τρύπα γκούβα

τσάι τσιάι

τσακμάκι τσακμάκου

τσαλαπετεινός πούπουζα

τσάπα σάπα

τσεκούρι ταπόρου

τσιγαρίδα τσιγαρίδα

τσιμπώ κίπινου - ντσάπου -

τσομπάνος πικουράρου

τσούζω ούστουρου

τσουκνίδα ουρτζάκα

τσουκνίζω ουρτζάκου

τυρί κάσιου

τυρόγαλο τζάρου

τυροκομείο κασιάρι

τυφλή ουάρμπα

τυφλός όρμπου

τυφλώνω ουργκέσκου

τύφος τίφου

τύχη κασμέτι - τίχι


Υ

υγεία σανατάτι

υγιής σανατόσου

υγραίνω ούντου

υγρασία νουτίι

υπακούω ασκούλτου

υπηρέτης χουσμικιάρου

ύπνος σόμνου

υπογραφή υπουγραφίι

υποκρισία υπουκρισίι

υπομονή υπουμουνίι

ύποπτος ύπουπτου

υπόσχεση υπόσχισι

υφάδι τράμα

υφαίνω τσάσου

ύφασμα πάντζα

ύφασμα (κομμάτι) πιάτικα

υφασμένος τσασούτου

ύψωμα τζιάνα


Φ
φαγάς μακατόρου - φαγά

φαγητό γκέλα

φαγούρα φαγούρα

φακή λίντι

φανέλα μάλλινη κατασάρκου

φάρα φάρα

φαράγγι μπουγάζι

φάρδος λουντζιάμι

φαρδύς λάργκου

φάρμακο φαρμάκου

φαρμακωμένος φαρμακάτου

φασκιώνω μφάσιου

φασόλι φασούλιου

φεγγάρι λούνα

φέρνω αντούκου

φέτος έστανου

φεύγω φούγκου

Φθινόπωρο Τοάμνα

Φίδι ναπαρτικα

φιλοδώρημα μιστιάρι

φίλος ουάσπι

φιλώ μπάσιου

φιτίλι φιτίλιου

φλέβα βίνα

Φλεβάρης Φλιβάρου

φλόγα πίρα

φλοκάτη φλουκάτα

φλούδα κουάζα

φλούδα πιάζα

φόβος φρίκα

φοράδα ιάπα

φούρνος τσιριάπου

φορτωμένος νκαρκάτου

φορτώνω νκάρκου

φούσκα φούσκα

φουσκώνω ούμφλου

φουστανέλα φουστανέλα

φουστάνι φουστάνι

φράουλα φράντζιου

φρόνιμος φρόνιμου

φροντίδα φροντίδα

φταίω φτισέσκου

φτάνω ατζιούνγκου

φτέρι φιάρικα

φτέρνα πατούνα

φτερό πιάνα

φτηνός έφτινου

φτυάρι λαπάτα

φτύνω ασκούκιου

φτύσιμο ασκουκιάτου

φτωχός φτόχου

φυλάγω βέγκλιου

φυτεύω φιτιψέσκου

φυματίωση όχτικα

φυσώ σούφλου

φυτρώνω φιτρουσέσκου

φωλιά φουλιάουα

φωνάζω αούρλου

φωνή μπουάτσι

φωτιά φόκου


Χ

χαβάς χαβά

χαζός γκλάρου

χαίρομαι μι χαρσέσκου

χαλάζι γκράντινα

χαλώ ασπάργκου

χαμάλης χαμάλου

χαμηλός απούσου

χαμηλώνω απούνου

χαμογελώ χαμουρίντου

χάνω κέρου

χαρά χαράου

χορούμενος χαρσίτου

χαρτί κάρτι

χασάπης χασάπου

χάσκω χάσκου

χαχανίζω λισινέτζου

χείλος μπούτζα

χείμαρρος βάλι

χειμώνας ιάρνα

χειρομάντηλο ντιστιμάλι

χελιδόνι λάντουρα

χελώνα μπροάσκα

χέρι μάνα

χήρος βέντου

χθες βράδυ ασιάρα

χίλια νιίλιι

χιόνι νιάουα

χολή χιάρι

χοντρός γκρόσου

χορός κόρου

χορταίνω σάτουρου

χορτάρι ιάρμπα

χορτάτος σατούλου

χούφτα μνάτά

Χριστούγεννα Κράτσιούνου

χρονιά έτα

χρόνος άνου

χρυσωμένος χρισουσίτου

χρυσώνω χρισουσέσκου

χρωστώ χουρσέσκου

χτενίζω κιάπτινου

χθες αέρι

χτύπημα αγκουντίρι

χτυπώ αγκουντέσκου

χυλός κουλιάσιου

χύνω βέρσου

χώμα τσάρα

χωνεύω χουνιψέσκου

χωνί χουνίι

χώνω χίγκου

χωράφι άγκρου

χωρίζω κούρμου

χωριί χουάρα

χωρίς φάρα

χωριστά αχόργια

χωρώ νκάπου


Ψ

ψάλλω ψαλσέσκου

ψάλτης ψάλτου

ψαράς πεσκάρου

ψάρι πέσκου

ψαρός γρίβου

ψείρα πιντούκλιου

ψεύτης μουζαβίρου

ψηλός ανάλτου

ψημένος φρήπτου

ψήνω κόκου - φρίγκου

ψίχα νιέτζου

ψόφιος ψουσίτου

ψόφος ψουσίρι - ψόφου

ψοφώ ψουσέσκου

ψύλλος πουρίκου

ψυχή ίνιμα

ψωμάς ψουμα

ψωμί πάνι

ψώρα αράνιι - ψόρα

ψωριάρης ψουργιάρου

Ω
ώρα ουάρα

ώρα (στιγμή) σαχάτι

ωραιότητα μουσατιάτσα

ώριμος ασίτου

ωρολόγι ουάρα

ώστε ώστε

ωφέλιμος ωφέλιμου

ωχ ωχ

Καραγκούνικο γλωσσάρι

Ο γλωσσικός θησαυρός των καραγκούνηδων του Θεσσαλικού κάμπου από το Α στο Ω

Α
ΑΒΓΑΤΑΙΝΩ=ΑΥΞΑΝΩ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ
ΑΒΛΑΜ’Σ=ΒΛΑΜΗΣ
ΑΓΑΛΙΑ=ΣΙΓΑ, ΑΡΓΑ
ΑΓΑΝΩΝΩ=ΕΠΑΛΕΙΦΩ ΜΕ ΚΑΣΙΤΕΡΟ ΤΑ ΧΑΛΚΩΜΑΤΑ
ΑΓΓΙΛΙΚΑΤΟΣ=ΕΥΠΑΘΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΙΓΟΣ
ΑΓΓΟΥΝΟΣ=ΕΓΓΟΝΟΣ
ΑΓΛΗΓΟΥΡΑ=ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΓΩΙ=ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΑΔΑΝ’ΣΤΟΥΣ=ΑΥΤΟΣ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΙ
ΑΕΛΥΟΥΤΟΥΣ=ΑΥΤΟΣ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΩΝΕΙ
ΑΛΑΜΑΝΑΟΥ=ΑΝΑΚΑΤΩΝΩ
ΑΛΑΡΓΑ=ΜΑΚΡΙΑ
ΑΛΟΡΘΑ=ΟΡΘΙΑ
ΑΛ’ΠΟΥ=ΑΛΕΠΟΥ
ΑΜΠΟΥΔΑΟΥ=ΕΜΠΟΔΙΖΩ
ΑΝΑΓΛΙΤΣΙΑΖΟΥ=ΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΓΛΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΛΑΣΠΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΑΡΙΑ=ΣΙΓΑ, ΑΡΑΙΑ
ΑΝΕΣΙΑ=ΕΝΕΣΗ
ΆΝΤΙΡΟΥ=ΕΝΤΕΡΟ
ΑΝΤΡΑΛΑ=ΖΑΛΑΔΑ
ΑΝΤΡΟΥΜΟΙΡ’=ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΣ(ΧΗΡΑΣ) ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ
ΑΠΑΓΑΛΙΑ=ΣΙΓΑ, ΑΓΑΛΙΑ
ΑΠΑΓΚΙΑΖΟΥ=ΠΡΟΦΥΛΛΑΣΩ ΑΠΟ ΚΑΤΙ,ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΕΡΑ
ΑΠΑΓΚΙΟΥ=ΧΩΡΟΣ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ
ΑΠΑΦΤΟΥΙΑ =ΑΠ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΙΣΤΟΥΜΑ=ΜΠΡΟΥΜΥΤΑ ,ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΑΠΟΠΑΤΟΥΣ=ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΥΚΑΤ’=ΑΠΟ ΚΑΤΩ
ΑΠΟΥΣΤΑΙΝΟΜΑΙ=ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΙ
ΑΡΛΕΣ=ΦΟΥΚΑΡΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΟΣ
ΑΡΜΗΝΕΥΟΥ=ΔΙΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΣΤΟΥΧΑΟΥ=ΞΕΧΝΩ
ΑΣΤΡΕΧΑ=ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΦΑΛΟΣ=ΟΜΦΑΛΟΣ
Β
ΒΑΒΑ=ΓΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΒΑΖΟΥ=ΚΤΥΠΩ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ
ΒΑΛΑ=ΒΟΥΒΑΛΑ
ΒΑΛΟΜ’ΣΚΟΥ=ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΒΑΛΙ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΒΑΤΣΙΝΑ=ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΒΙΔΟΥΡΑ=ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΙΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΙ.ΈΠΑΙΡΝΕ 12 ΟΚΑΔΕΣ
ΒΙΡΒΙΡΙΖΟΥ=ΝΟΙΩΘΩ ΦΟΒΟ
Γ
ΓΑΛΙΚΙΑ=ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΑΘΙΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΓΚΟΥΣ=ΕΞΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ
ΓΙΝ΄ΚΙ=ΕΓΙΝΕ
ΓΚΑΒΩΝΟΥ=ΤΥΦΛΩΝΩ
ΓΚΑΖΟΥΝΤΙΝΙΚΕΣ=ΤΣΙΓΚΙΝΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΓΚΑΙΝΤΟΣ=ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΛΟΞΑ
ΓΚΑΛΙΑΓΚΔΑΣ=Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΓΚΑΛΙΟΥΡΙΖΟΥ=ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΑΡΑ
ΓΚΑΡΓΚΑΛΙΑΓΚΟΥΣ=ΛΑΡΥΓΓΑΣ
ΓΚΑΦΑΛ’=ΑΝΟΗΤΟΣ
ΓΚΙΖΕΡ=ΑΣΚΟΠΗ ΒΟΛΤΑ
ΓΚΙΖΙΡΝΑΟΥ=ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΑΣΚΟΠΑ
ΓΚΙΖΝΤΑΝ’=ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΣΤΑ ΖΩΑ
ΓΚΙΟΥΜ’=ΤΣΙΓΚΙΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΧΕΡΟΥΛΙΑΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΝΕΡΟ
ΓΚΙΟΥΡΝΤΑΝ’=ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ
ΓΚΟΥΡΤΖΙΑ=ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜ’=ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΓΛΕΠΟΥ=ΒΛΕΠΩ
Δ
ΔΙΑΚΟΥΝΙΑΡ’Σ=ΖΗΤΙΑΝΟΣ
Ε
ΈΝΑ ΚΙ ΠΡΩΤΟΥ=ΚΑΤ’ΑΡΧΑΣ
ΈΝΤΙΣΜΑ=ΜΠΛΕΞΙΜΟ
ΕΞΑΠΑΝΤΟΥΣ=ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ
ΈΡΜΟΥΣ=ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΣ
Ζ
ΖΑΒΑ=ΣΤΡΑΒΑ, ΑΝΑΠΟΔΑ
ΖΑΒΑΝΑΣ=ΣΤΡΑΒΟΣ, ΑΝΑΠΟΔΟΣ
ΖΑΛΙΚΑ=ΕΝΑ ΦΟΡΤΙΟ
ΖΑΝΤΖΑ=ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΧΟΥΙ
ΖΙΒΓΑΡΟΥΛΙΒΑΔΟ=ΛΙΒΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΣΚΗ ΖΩΩΝ
ΖΙΟΓΚΟΥΣ=ΕΞΟΓΚΩΜΑ
ΖΙΟΥΝΤΑΒΟΣ=ΑΣΘΕΝΙΚΟΣ
Ζ’ΛΑΠ’=ΠΟΝΡΟΣ, ΖΩΟ
ΖΟΡΜΠΑ=ΒΙΑΙΑ
ΖΟΥΛΑ=ΚΡΥΦΑ
Θ
ΘΑΜΑΖΟΥ=ΘΑΥΜΑΖΩ
ΘΙΟΥΤ’ΚΑ=ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ
Θ’ΚΙΑ=ΘΕΙΑ
Ι
ΙΔΩΙΑ=ΕΔΩ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΙΛΙΑΤΣ’=ΦΑΡΜΑΚΟ
ΙΞΟΝ=ΕΚΤΟΣ ΑΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΙΨΕΣ=ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ
ΙΦΚΙ=ΕΥΧΗ
Κ
ΚΑΒ’ΡΑΣ=ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΚΑΘΟΡ’=ΡΑΓΔΑΙΑ ΒΡΟΧΗ
ΚΑΛΟΥΠΙΧΕΡΑ=ΕΥΚΟΛΑ
ΚΑΛΟΥΠΟΡΙΑ=ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ
ΚΑΛΟΥΠΟΥΡΕΥΩ=ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ
ΚΑΜΑΡΗ=ΔΩΜΑΤΙΟ
ΚΑΝΑΣ=ΚΑΝΕΝΑΣ
ΚΑΟΝΙΑ=ΠΕΠΟΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ’ΚΙΑ=ΑΣΠΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ
ΚΑΡΓΑ=ΠΟΛΥ
ΚΑΡΚΑΝΤΖΑΛΟΥΣ-ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ
ΚΑΣΚΑΡΙΚΑ=ΦΑΡΣΑ
ΚΑΤΑΗ=ΚΑΤΑΓΗΣ
ΚΑΤΑΠΧΙΑ=ΓΟΥΛΙΑ
ΚΑΤ’ΚΑΣ=ΚΟΤΕΤΣΙ
ΚΑΤΡΑΝ’=ΠΙΣΣΑ
ΚΑΤΡΟΥΣΙΑ=ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΣΙΑ=ΚΑΘΙΣΙΑ
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΙ=ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ
ΚΗΠΧΙΑ=ΚΗΠΟΙ
ΚΙΝΤΑΥΡΟΥΜΑ=ΕΙΔΟΣ ΒΡΙΣΙΑΣ
ΚΛΑΠΑΝΑΟΥ=ΤΡΩΩ ΛΑΙΜΑΡΓΑ
ΚΛΕΙΔΟΥΝΙΑ=ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΚΛΟΥΚΟΥΤΑΟΥ=ΑΝΑΚΑΤΩΝΩ
ΚΛΟΥΡΙΑΖΟΥ=ΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΚΛΟΥΤΣΑ=ΓΚΛΙΤΣΑ
ΚΟΓΚ’ΣΑ=ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ
ΚΟΚΟΥΤΑΣ=ΚΟΚΟΡΑΣ
ΚΟΥΚΟΣΙΑ=ΚΑΡΥΔΙ
ΚΟΥΚΟΥΡΕΥΟΜΙ=ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΜΑΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ=ΚΟΚΟΡΑΣ
ΚΟΥΛΩΝΟΥ=ΔΙΣΤΑΖΩ
ΚΟΥΝΤΑ=ΚΟΝΤΑ
ΚΟΥΝΤΙΤΙΡΑ=ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΣΒΟΙΡΑΣ=ΜΙΚΡΟΣΩΜΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΥΑΛΟ
ΚΟΥΡΚΟΥΦΕΞΟΥΛΑ=ΑΝΟΗΣΙΕΣ
ΚΟΥΣΕΥΟΥ=ΤΡΕΧΩ
ΚΟΥΣΙΑΝΑ=ΚΟΤΣΙΔΑ
ΚΟΥΤΑΩ=ΤΟΛΜΩ
ΚΟΥΤΣΙΝΟΣ=ΜΙΚΡΟΣ
ΚΟΥΤΣ’ΚΟΥΣ=ΜΙΚΡΟΣ
ΚΟΥΨΙΔΙΑ=ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΡΑΠΑΝΑΟΥ=ΧΤΥΠΑΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΚΡΑΤΣΙΑΝΑΟΥ=ΡΟΚΑΝΙΖΩ, ΣΠΑΖΩ
ΚΡΕΝΟΥ=ΜΙΛΑΩ
ΚΡΙΜΑΝΤΖΟΥΛΙΟΜΙ=ΚΡΕΜΟΜΑΙ
ΚΡΟΥΤΑ=ΠΡΟΒΑΤΟ ΜΕ ΚΕΡΑΤΑ
ΚΡΥΟΤ’=ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Λ
ΛΑΒΙΖΟΥ=ΜΙΛΑΩ ΔΙΑΡΚΩΣ
ΛΑΙΑΖΟΥ=ΥΣΥΧΑΖΩ
ΛΑΚΑΟΥ=ΦΕΥΓΩ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ
ΛΑΛΑΓΓΙΤΑ=ΤΗΓΑΝΙΤΑ
ΛΑΝΤΑΒΟΥΣ=ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ,ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ
ΛΑΧΤΑΡΝΑΟΥ=ΦΟΒΑΜΑΙ
ΛΕΣΙΟΥ=ΨΟΦΙΜΙ
ΛΕΤΣΙΟΥΣ=ΒΡΟΜΕΡΟΣ,ΑΤΗΜΕΛΗΤΟΣ
ΛΙΑΚΑΤΑ=ΕΝΤΟΣΘΙΑ
ΛΙΑΚΑΤΟΥ=ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ 6-10 ΧΡΟΝΩΝ
ΛΙΒΑΚΩΝΟΥ=ΚΑΙΟΜΑΙ
ΛΙΛΙ=ΧΡΗΜΑ
ΛΙΜΑΣΜΕΝΟΥΣ=ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ
ΛΙΠΙΤΣΙΝΑ=ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΛΙΦΑΝΤΟΥΠΑΝ’=ΑΡΑΧΝΗ
ΛΟΓΓΟΥΣ=ΔΑΣΟΣ
ΛΟΡΔΑ=ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΕΙΝΑ
ΛΟΥΡΑ=ΒΕΡΓΑ
ΛΟΥΧΝΑΡΙΑ=ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ
Μ
ΜΑΓΑΡΙΖΟΥ=ΛΕΡΩΝΩ
ΜΑΛΑΤΑ-ΓΑΛΑΤΑ=ΠΛΗΡΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΑΝΕΣΤΡΑ=ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΑΝΤΑΡΑ=ΑΝΩ-ΚΑΤΩ
ΜΑΣΚΑΡΛΙΚ’=ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ
ΜΑΣΛΑΤ’=ΚΟΥΒΕΝΤΟΛΟΙ
ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ=ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ
ΜΑΤΑ=ΞΑΝΑ
ΜΑΣ’ΤΑ=ΜΑΖΕΨΕΤΑ
ΜΑΤΣΙΑΛΑΟΥ=ΜΑΣΑΩ
ΜΑΤΣ’ΚΩΝΟΥ=ΧΤΥΠΑΩ
ΜΕΛ’ΤΣΑ=ΜΕΛΙΣΣΑ
ΜΗΛΙΓΓΙΑ=ΚΡΟΤΑΦΟΙ
ΜΙΡΑΔ’=ΚΟΜΜΑΤΙ
ΜΙΣΑΛ’=ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ
ΜΙΤΑΛΑΒΙΑ=ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΙΤΖ’ΜΕΝΟΥΣ=ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ
ΜΟΚΟΥ=ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ
ΜΟΛ’ΤΣΑ=ΣΚΟΡΟΣ
ΜΟΥΓΚΛΑΒΟΥΣ=ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ
ΜΟΥΛΟΥΓΑΟΥ=ΔΗΙΓΟΥΜΑΙ
ΜΟΥΡΑΠΑΣ=ΔΙΗΓΗΣΗ
ΜΠΑΚΑΚΑΣ=ΒΑΤΡΑΧΟΣ
ΜΠΑΝΑ=ΑΣ
ΜΠΙΤΙΖΟΥ=ΤΕΛΕΙΩΝΩ
ΜΠΙΛΙΤΖΙΚΙΑ=ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ
ΜΠΙΤ’=ΤΕΛΕΙΩΣ, ΝΤΙΠ
ΜΠΟΥΖ’=ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ
ΜΠΟΥΚΑ=ΜΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΙΖ’=ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑ
ΜΠΟΥΧΑΡΗΣ=ΤΖΑΚΙ
Ν
ΝΙΒΟΥ=ΠΛΕΝΩ
ΝΙΡΑΓΩΙ=ΑΥΛΑΚΙ
ΝΟΜ’=ΔΟΣ ΜΟΥ
ΝΟΥΜΑΖΟΥ=ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
ΝΟΥΜΑΤ’=ΝΟΜΑΤΟΙ, ΑΤΟΜΑ
ΝΟΥΤΙΖΟΥ=ΥΓΡΑΙΝΟΜΑΙ
ΝΤΙΠ=ΕΝΤΕΛΩΣ, ΚΑΘΟΛΟΥ
ΝΤΡΑΓΑΤ’Σ=ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Ξ
ΞΑΓΓΡΙΖΟΥ=ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ, ΕΡΕΘΙΖΩ
ΞΑΛΛΑΖΟΥ=ΑΛΛΑΖΩ ΡΟΥΧΑ
ΞΑΝΑΡΤΑ=ΦΑΓΗΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ
ΞΑΠΟΥΣΤΑΙΝΟΥ=ΑΝΑΠΑΥΟΜΑΙ
ΞΑΣΤΟΥΧΑΟΥ=ΞΕΧΝΑΩ
ΞΕΧΟΥΡΑ=ΧΩΡΙΣΤΑ
ΞΙΑΚΡΙΖΟΥ=ΞΕΜΟΝΑΧΙΑΖΩ ΚΑΠΟΙΟΝ
ΞΙΑΣΤΟΧΑΣΤΟΥΣ=ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΝΑΕΙ
ΞΙΒΓΑΝΟΥ=ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΡΟΥΧΑ, ΧΟΡΤΑ
ΞΙΓΙΛΑΟΥ=ΕΞΑΠΑΤΩ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΩ
ΞΙΖΑΡΚΟΥΤΟΣ=ΖΩΗΡΟΣ, ΑΤΑΚΤΟΣ
ΞΙΘ’ΛΗΚΩΝΟΥ=ΒΓΑΖΩ ΑΠ’ ΤΗ ΘΗΛΙΑ
ΞΙΚΑΚΙΩΝΟΥ=ΞΕΘΥΜΩΝΩ
ΞΙΜΙΣΚΛΙΖΟΥ=ΚΟΒΩ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
ΞΙΜΠΛΕΤΣΟΥΤΟΥΣ=ΓΥΜΝΟΣ
ΞΙΜΠΛΙΤΣΩΝΟΥ=ΓΥΜΝΩΝΟΜΑΙ
ΞΙΝΤΕΝΟΥ=ΒΓΑΖΩ ΤΑ ΡΟΥΧΑ
ΞΙΝΤΕΝΟΥΤΟΥΣ=ΟΧΙ ΖΕΣΤΑ ΝΤΥΜΕΝΟΣ
ΞΙΠΑΙΑΖΟΥ=ΠΑΓΩΝΩ
ΞΙΠΙΤΗΔΙΣ=ΣΚΟΠΙΜΑ
ΞΙΣΚΑΟΥ=ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΜΑΙ
ΞΙΑΣΤΟΥΧΑΟΥ=ΞΕΧΝΑΩ
ΞΙΤΣΑΝΙΖΟΥ=ΒΓΑΖΩ ΧΟΥΙΑ
ΞΙΧΟΥΧΛΟΥΤΟΥΣ=ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο
ΌΓΚΟΥΜΑ=ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ
ΌΜΠΥΟΥ=ΠΥΟΝ
ΟΥΛΑ=ΟΛΑ
ΟΥΛΟΥΘΙ=ΠΑΝΤΟΥ
ΟΥΝΤΙΖΟΥ=ΟΜΟΙΑΖΩ, ΤΑΙΡΙΑΖΩ
ΟΥΝΤΙΚΕΙ=ΕΚΕΙ ΚΟΝΤΑ
ΟΥΡΓΙΑ=ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΙΣΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Π
ΠΑΓΑΔΙΑΖΟΥ=ΜΑΛΑΚΩΝΩ
ΠΑΓΑΛΙΑ=ΣΙΓΑ
ΠΑΓΚΛΙΔΙΑ=ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΑ=ΠΛΕΥΡΑ
ΠΑΙΝΙΣ=ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ
ΠΑΛΑΜΙΖΟΥ=ΕΠΑΛΕΙΦΩ ΜΕ ΧΩΜΑ ΑΝΑΚΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΟΥΝΙΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ
ΠΑΛΑΝΤΖΑ=ΕΙΔΟΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ
ΠΑΛΑΤΖΕΡΝΟΥ=ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ
ΠΑΠΑΡΔΕΛΑΣ=ΦΛΥΑΡΟΣ
ΠΑΡΑΜΑΣΚ’ΛΑ=ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ
ΠΑΣΚΑΛΙΑ=ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΠΑΣΤΑΛΑΚΙΑ=ΦΡΕΣΚΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΠΑΤΑΜ’ΣΙΑ=ΤΟ ΙΧΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΖΩΟΥ
ΠΑΤΑΡΙΑ=ΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΑΤΑΡΝΑΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΖΩ=ΦΕΥΓΩ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΟΒΟ
ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑ=ΜΕΛΙΤΖΑΝΙΑ
ΠΑΤΣ’=ΙΣΑ-ΙΣΑ
ΠΙΔΟΥΚΛΙΑ=ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΡΙΞΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΓΗΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ
ΠΙΡΟΝ’=ΚΑΡΦΙ
ΠΙΡΟΥΛΙΑ=ΠΙΡΟΥΝΙΑ
ΠΙΡΟΥΝΙΑΖΩ=ΔΙΕΙΣΔΥΩ, ΔΙΑΠΕΡΝΑΩ
ΠΙΣΟΥΚΑΠΛ’Α=ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΑΠΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ ,ΓΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΙΜΑΛ’= ΠΟΔΙΑ ΜΑΛΛΙΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟ
ΠΛΑΙΑΖΟΥ=ΞΑΠΛΩΝΩ,ΚΟΙΜΑΜΑΙ
ΠΛΑΛΑΟΥ=ΤΡΕΧΩ
ΠΛΕΓΑ=ΚΟΛΥΜΠΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΠΛΙΒΡΑΜΙΑ=ΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ
ΠΛΙΘΙΑ=ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΠΛΙΜΟΝΙΑ=ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
ΠΛΟΥΚΑΡ’=ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
ΠΟΣΤΑ=ΔΡΙΜΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΠΟΥΔΑΡΙΑ=ΠΟΔΙΑ
ΠΟΥΘΙ=ΑΠΟ ΠΟΥ
ΠΟΥΝΤΙΑΖΩ=ΚΡΥΟΛΟΓΩ
ΠΟΥΡΕΥΩ=ΕΧΩ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΠΕΡΝΑΩ
ΠΟΥΡΙΑ=ΕΙΣΟΔΟΣ
ΠΟΥΤΣΑΡΙΝΑ=ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΥΓΚΑΟΥ=ΔΙΩΧΝΩ ΜΕ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟ
ΠΡΟΥΚΑΝΟΥ=ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ
ΠΡΟΥΣΑΓΓΟΥΝΑ=ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
Π’ΤΑΡΙΑ=ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΧΙ=ΤΟ ΠΙΟΜΑ
Ρ
ΡΟΥΓΑ=ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Σ
ΣΑΙΑΣ=ΤΟ ΛΙΝΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΣ
ΣΑΜΑ=ΜΗΠΩΣ
ΣΑΜΑΤΙ=ΜΗΠΩΣ
ΣΑΜΠΟΥΣ=ΜΗΠΩΣ
ΣΑΠΟΥ=ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΑΡΜΑΝΙΤΣΑ=ΚΟΥΝΙΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΠΟ ΣΑΝΙΔΙΑ
ΣΒΑΓΓΑΝΑΟΥ=ΧΤΥΠΩ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΒΟΙΡΑΣ=ΚΟΝΤΟΣΩΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΓΚΡΟΥΒΑΛ’=ΧΟΝΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΤΥΡΙ, ΧΩΜΑ, ΖΑΧΑΡΙ Η ΑΛΑΤΙ
ΣΓΚΡΟΥΜΠΟΥΛ’=ΜΙΚΡΟ ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
ΣΓΡΟΘΟΥΣ=ΓΡΟΘΙΑ
ΣΕΙΑ=ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΣΙΑΚΕΙ =ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ
ΣΙΑΠΑ’=ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ
ΣΙΚΟΡΦ’=Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ
ΣΙΟΥΓΚΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΣΙΟΥΓΚΡΑΟΥ=ΣΠΡΩΧΝΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ
ΣΙΟΥΤΟΥΣ=ΖΩΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΑΤΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΕΡΑΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΣ
ΣΚΑΜΝΙΑ=ΜΟΥΡΙΑ
ΣΚΑΡΙΖΟΥ=ΞΥΠΝΩ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΔΗΓΩ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗ
ΣΚΙΑΖΟΥΡ’Σ= ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ
ΣΚΙΡΒΙΛΕΣ=ΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΟΥΡΔΟΥΚΑΙΛΑ=ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ
Σ’ΜΑ=ΚΟΝΤΑ
ΣΤΕΡΦΑ=ΣΤΕΙΡΑ
ΣΤΡΑΝΙΑ=ΡΟΥΧΑ
ΣΤΡΕΧΟΥ=ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΒΑΖΟΥ=ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΖΩ, ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΖΟΜΑΙ
ΣΥΒΑΣΜΑΤΑ=ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΣΥΓΚΑΘΑΟΥ=ΕΠΙΘΥΜΩ
ΣΥΝΙΡΙΖΟΥΜΙ=ΔΙΝΩ ΣΗΜΑΣΙΑ
Τ
ΤΑΖΟΥ=ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ
ΤΖΙΑΜΑΛΑΙΑ=ΜΕ ΑΧΤΕΝΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΤΖΙΤΖΙΒΕΣ=ΜΠΡΙΚΙ
ΤΖΙΤΖΙΝΑ=ΩΜΟΠΛΑΤΗ
ΤΗΡΑΟΥ=ΚΟΙΤΑΖΩ
ΤΙΤΧΙΩΝΟΥ=ΠΕΙΡΑΖΩ
Τ’ΜΑΡΕΥΟΥ=ΤΑΚΤΟΠΟΙΩ
ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ=ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 6-7 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΤΡΑΝΕΥΟΥ=ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΡΑΠΕΤΣ’=ΠΟΛΥ ΞΥΝΟ
ΤΡΑΧ’ΛΙΑ=ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ
ΤΡΙΨΑΝΑ=ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΨΩΜΙ
ΤΡΟΥΡΑ=ΤΡΙΓΗΡΩ
ΤΣΑΚΙΑ=ΔΙΣΑΚΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ
ΤΣΕΝΤΖΙΛΑ=ΚΟΥΡΕΛΙΑ
ΤΣΙΑΛΙΑ=ΞΗΡΟΚΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΧΥΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΤΣΙΑΜΑΣΙΡΙΑ=ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΣΙΑΝΑΚΙΑ= ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΑΡΔΑΚ’=ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΛΑ=ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΤΣΙΑΦ’=ΠΑΧΝΗ
ΤΣΙΑΧΑΛΑ=ΞΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΑΧΥΡΑ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΙΣ=ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΡΕΑΣ
ΤΣΙΟΝΙΑ=ΠΟΥΛΙΑ
ΤΣΙΟΥΚΑΝΑΟΥ=ΔΕΡΝΩ, ΠΟΝΑΩ
ΤΣΙΟΥΡΛΟΚΟΥΛΟΥΣ=ΔΙΑΡΡΟΙΑ
ΤΣΙΡΕΠΙΑ=ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
ΤΣΙΡΙΝΙΑΖΟΥ=ΜΟΥΔΙΑΖΩ
ΤΣΙΤΣΕΚ’=ΜΙΚΡΟΣ, ΑΝΩΡΙΜΟΣ
ΤΩΡΑΪΑ=ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ
Φ
Φ’ΛΑΟΥ= ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ
ΦΟΥΚΑΛ’=ΣΚΟΥΠΑ
ΦΟΥΣΜΑ=ΟΡΜΗ, ΔΥΝΑΜΗ
ΦΡΟΥΣΚ΄ΛΙΑ=ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ(ΔΕΝΤΡΟ)
Χ
ΧΑΖΟΥΝΤΑΜΑΡΟΥ=ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΧΑΖΟ ΝΤΑΜΑΡΙ
ΧΑΪΑΤ’=ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΧΑΛΕΥΟΥ=ΖΗΤΑΩ
ΧΑΛΚΙΑΣ=ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΛΠΙΑ=ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΡΟΥ
ΧΑΜΠΕΡΙ=ΕΙΔΗΣΗ
ΧΑΡΑΜΙΖΟΥ=ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΩ
ΧΙΝΟΠΟΥΡΟΣ=ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΧΙΟΛΙΑ=ΧΕΛΙΑ
ΧΛΑΠΑΝΑΟΥ=ΤΡΩΩ ΛΑΙΜΑΡΓΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΧΛΙΑΡΑ=ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΧΛΙΑΡΑΣ=ΑΝΟΗΤΟΣ, ΒΛΑΚΑΣ
ΧΟΥΪ=ΣΥΝΗΘΕΙΑ
ΧΟΥΣΜΕΤ’=ΜΙΚΡΟΔΟΥΛΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΟΥΧΛΟΥΣ=ΒΡΑΣΜΟΣ
Ψ
ΨΕΣ=ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ

 

 

Επιστροφή