O Τρικαλινός βουλευτής που μίλησε ΠΡΩΤΟΣ για τις γερμανικές αποζημιώσεις...!

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Αλέξανδρος Βαμβέτσος (1890 – 1971)


Με τίτλο «Δανειζόμεθα από τους… οφειλέτας μας»
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΧΡΟΝΟΣ» (αρ. φύλλου 6) την επίμαχη περίοδο κουρέματος του ελληνικού δημόσιου χρέους, Ιούνιο του 1963, άρθρο του Αλέξανδρου Βαμβέτσου.
Ο Αλέξανδρος Βαμβέτσος ήταν νομομαθής, νομάρχης Φλώρινας και βουλευτής Τρικάλων, που με ακλόνητα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα αφενός επισύρει ψόγον στην άρνηση της Γερμανίας να αποζημιώσει την Ελλάδα, όπως έκανε με τις σκανδιναβικές χώρες για τις ζημίες που υπέστη στη διάρκεια του πολέμου, αλλά επισύρει και ευθύνη στις ελληνικές κυβερνήσεις που δεν επανέφεραν το θέμα, παρά το γεγονός ότι όπως ο ίδιος σημείωνε «η Ελλάς ουδέποτε παρητήθη (ούτε ήτο άλλως τε τούτο δυνατόν, αφού δικαιούχοι ήσαν τα άτομα και όχι τα Κράτη) των δικαστικώς αναγνωρισμένων απαιτήσεων των υπηκόων της (ανερχόμενων μετά των τόκων εις 200 εκ. μάρκα)».


Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σε ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΕΡΕ

          Ο Βαμβέτσος μάλιστα αναφερόμενος σε άρθρο της εφημερίδας «Libre Belgique» (φύλλο 25ης Αυγ. 1959), σύμφωνα με το οποίο «η Γερμανία είναι δυσηρεστημένη με την Ελλάδα εγείρουσαν αξιώσεις και μας μέμφεται διότι ελησμονήσαμεν συχνά ότι μας εξήγαγεν (ενν. η Γερμανία) από δύσκολους οικονομικάς συνθήκας διότι μας είχε χορηγήσει δάνεια ανασυγκροτήσεως…», προσομοιάζει τη γερμανική στάση με την εξής περίπτωση:

          «Θα ήτο περίπου ως εάν πλούσιος βιομήχανος, φονεύσας με το αυτοκίνητόν του οικογενειάρχην, την επομένη επεσκέπτετο την οικογένειαν του θύματος και, αντί πλήρους αποζημιώσεως, προσεφέρετο να την διαθρέψη επί σειράν ετών με τα προϊόντα του εργοστασίου του, υπό τον όρον ότι το ισότιμον αυτών των μετά τόκων θα επεστρέφετο και ότι η οικογένεια θα ώφειλε να είναι και ευγνώμων διά την βοήθειαν». 

Και συμπέραινε: «Δάνειον και αποζημίωσις είναι εντελώς διάφοροι έννοιαι και νομίζω ότι, ό,τι ήτο ορθόν διά τους Εβραίους, του Νορβηγούς και τους Δανούς πρέπει να είναι εξ ίσου ορθόν διά τους Ελληνας». 


Τέλος, ο ίδιος διετύπωνε την ερώτηση καταλήγων: «Είναι απορίας άξιον πώς αι ελληνικαί κυβερνήσεις, ενώ απέδωκαν γερμανικάς περιουσίας άνευ ανταλλάγματος, δεν προέβησαν εις έντονα διαβήματα προς διακανονισμόν των δύο τούτων ζητημάτων». Πόσω μάλλον, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε, που «η Ελλάς, σύμμαχος της Γερμανίας εις το ΝΑΤΟ (είναι) καλός πελάτης της…».Βαμβέτσος Αλέξανδρος (1890 – 1971)
Βιογραφία


Νομομαθής και πολιτικός. Διδάκτορας της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία (Μόναχο, Λειψία, Χάλε και Βερολίνο). Διετέλεσε υπάλληλος της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας (1913-15), νομάρχης Φλώρινας (1915-16) και καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (1922-23). 
Ως πολιτικός, χρημάτισε υπαρχηγός του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά και του Εθνικού Κόμματος του Ναπολέοντα Ζέρβα. Το 1949 ίδρυσε το Κόμμα Τρίτης Καταστάσεως, το οποίο σύντομα διαλύθηκε. 
Έλαβε μέρος στις εκλογές 1946 ως υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων με τον Συνδυασμό Ηνωμένης Παρατάξεως Εθνικοφρόνων (Εθνικό Κόμμα Ελλάδος) και έλαβε ψήφους 4622 (εξελέγη).
Εξελέγη τρεις φορές βουλευτής Τρικάλων. Έγραψε διάφορα νομικά συγγράμματα, με σημαντικότερο το Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον των Ορθοδόξων (1911), και ίδρυσε τις εφημερίδες Ελεύθερον Φρόνημα (1924) και Τόλμη (1956-57).
Απεβίωσε το 1971


Σπάνια φωτογραφία (αρχές της δεκαετίας του 50 στην Καρδίτσα )


Στο κέντρο διακρίνονται : με τα μαύρα γιαλιά και μαύρο κουστούμι ο Αλέξανδρος Βαμβέτσος βουλευτής Τρικάλων ( και αρχηγός του Κόμματος της Τρίτης Κατάστασης το 1949) , με τα μαύρα γιαλιά και τη λευκή καμπαρντίνα ο Αθανάσιος Μπλατσούκας , ( δήμαρχος Καρδίτσας 1950-1954) και δεξιά με τη λευκή καμπαρντίνα ο Γεώργιος Παπαευθυμίου (1920-1994) δικηγόρος , πολιτευτής το '46 με το κόμμα του Βαμβέτσου και αργότερα βουλευτής της Ε.Ρ.Ε. , της Εθνικής Παράταξης και της Νέας Δημοκρατίας αργότερα - μαζί με πολιτικούς τους φίλους.

 

 

Επιστροφή