Πως σώθηκε το Φρούριο αλλά και η πόλη των Τρικάλων από την καταστροφή πριν 140 χρόνια

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 Πως σώθηκε η πόλη και το Φρούριο Τρικάλων από την καταστροφή πριν 140 χρόνια

Το fatsimare.gr φέρνει στο φως μια άγνωστη και ιστορική είδηση που δημοσιεύτηκε τέλη του 19ου αιώνα 4 χρόνια πριν την απελευθέρωσή τους, καλοκαίρι του 1877, καταχωρημένη στις εφημερίδες της εποχής,  όταν ο Τουρκο-Σύριος στρατιωτικός διοικητής ήθελε να "ανατινάξει" το Φρούριο της πόλης μας.Ένας επίσης Τούρκος υπαξιωματικός το απεκάλυψε στο Μεζλήσι (διοικητικό & δικαστικό συμβούλιο) γεγονός που επέτρεψε την καταστροφή...


ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΤΥΠΟ" ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ


Φυσικά στα Τρίκαλα όπως και στην υπόλοιπη σκλαβωμένη Ελλάδα από την Στερεά Ελλάδα και πάνω (όπου ήταν τα σύνορα) δεν κυκλοφορούσαν εφημερίδες

Στη Λαμία όμως υπήρχαν, από τα μέσα του 19ου αιώνα, από το 1856.

Έτσι σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες της ελεύθερης αυτής πόλης της Στερεάς που συνορεύει με τη Θεσσαλία υπάρχει ειδική στήλη, η οποία έχει ως τίτλο τη λέξη «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ», όπου και καταχωρούνται οι ειδήσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Θεσσαλία και αναφέρονται ασφαλώς και στα Τρίκαλα.

Στην εν λόγω στήλη λοιπόν της εφημερίδας «Φάρος της Όθρυος» που εξέδιδε ο Ευθύμιος Οικονομίδης (1) καταχωρήθηκε η συγκλονιστική είδηση που σόκαρε το Πανελλήνιον τότε...

Οι Έλληνες και οι Τούρκοι της πόλης μας βέβαια το γνώριζαν "από πρώτο χέρι"...

   
ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΗ ΕΙΔΗΣΗΛαμία Σάββατο 30 Ιουλίου 1877 λοιπόν στον «Φάρο της Όθρυος» στα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ» είχαμε τα "προεόρτια"


Οι Τούρκοι εφοβούντο όπως διαβάζουμε επαναστατικές ενέργειες και αρχίζουν να οπλίζουν τον Μουσουλμανικό πληθυσμό
Η ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΗΣΕ ΤΟ ΠΕΝΕΛΛΗΝΙΟ

Και στις 6 Αυγούστου 1877, επίσης στην ίδια στήλη

Τρίκκαλα, με ημερομηνία της ανταπόκρισης 30 Ιουλίου 1877 η συνταρακτική είδηση που θα διαβάσετε όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στο φύλο της 6ης Αυγούστου 1877 μια εβδομάδα μετάΟ σταθμεύων εν Τρικκάλοις Ιμιραλάτης, ήτοι Χιλίαρχος, όστις είναι και στρατιωτικός διοικητής, φανατικώτατος Τούρκος εκ Συρίων, πληροφορούμενος ότι οι Ρώσοι είχον διαβεί τον Αίμον και εβάδιζον προς την Αδριανούπολιν,  μη ανεχόμενος ίνα οι άπιστοι Γκιαούρηδες θριαμβεύσωσι συνέλλαβε την σατανικήν και αθλιωτάτην ιδέαν να καταστρέψη την λαμπράν πόλιν της Θεσσαλίας τα "Τρίκαλα", δηλαδή να θέση πυρ εις τας εν τω φρουρίω και τω στρατώνι πυριταποθήκας ίνα καταστραφή η πόλις μεθ' όλων των κατοίκων, εις επέκεινα των είκοσι χιλιάδων αριθμουμένων και λεηλατήση χριστιανούς και Ιουδαίους.


Ευτυχώς είς υπαξιωματικός αυτού ανήγγειλε τα σχεδιαζόμενα εις το Μεζλήσι (διοικητικόν & δικαστικόν συμβούλιον) όπερ, ως εικός (όπως είναι λογικό) κατεταράχθη ως και άπασα η πόλις πληροφορηθείσα το του φρικτού τούτου κακουργήματος.

Το συμβούλιον προσεκάλεσε ενώπιόν του τον ειρημένον στρατιωτικόν διοικητήν και εζήτησε λόγον δια τα διαδοθέντα΄ ούτος μόλην την απάθειαν, απήντησεν ότι την πόλιν ταύτην εκ Γκιαούρηδων συνισταμένην θα την παραδώση ερρείπιον εις αυτούς.


Το μπεζλήσι τότε τον ετιμώρησεν με τριών ημερών κράτησιν.

Φαντασθήτε οποίοι τινές εισίν οι στρατιωτικοί διοικηταί εν Τουρκία και οποίοι οι Σύμβουλοι, ήτοι οι πολιτικώς διοικούντες τον τόπον.(2)

Μετά το συμβάν τούτο πολλαί πλουσίων τούρκων οικογένειαι απεφάσισαν ν' απέλθωσιν, οι μεν εις Λάρισαν, οι δε εις Θεσσαλονίκην κλπ.(3)

Το Μεζλήσι μαθών τούτο απηγόρευσε την αναχώρησιν των οικογενειών, αλλά πολλαί λόγω ότι μεταβαίνουσι προς επίσκεψη των συγγενών των απήλθον.

Τους πλείστους δε οικοκυραίους των χωρίων Τρικκάλων συλλαβόντες έθεσαν εις τας φυλακάς της Λαρίσης και Τρικκάλων, ως δήθεν συνομώτας, και η τύχη των είναι άγνωστος, αναζητούσι δε να συλλάβωσι και όλους τους προεστούς των χωρίων του κάμπου.(4)
(1)
Ο Τρικαλινός λόγιος και δικηγόρος Ευθύμιος Οικονομίδης, ήταν ιδρυτής και εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Φάρος της Όθρυος», την οποία μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881) μετέφερε (όπως και το τυπογραφείο)  εδώ στα Τρίκαλα με το όνομα «Φάρος του Ολύμπου», η οποία ήταν και η πρώτη εφημερίδα της πόλης.

(2) Εδώ καθαρά ο ανταποκριτής διαχωρίζει την πολιτική από την στρατιωτική εξουσία κατα την περίοδο εκείνη της τουρκοκρατίας στον τόπο και δη στα Τρίκαλα

(3)  Οι σχέσεις των χριστανών κατοίκων της πόλης με τους Μωαμεθανούς ήταν συνήθως καλές, φανταστείτε λοιπόν πόσο φοβήθηκαν από την αλόφρονη στάση του ομόθρησκου Τούρκου διοικητή και θέλανε να φύγουν από την πόλη...

(4)  Το τελευταίο μάλλον έγινε όπως επισημαίνει και ο ανταποκριτής για να καθησυχάσουν κυρίως οι Οθωμανοί αφήνοντας να εννοηθεί ότι "κάποιοι" από την περιφέρεια της πόλης ίσως ετοίμαζαν εξέγερση
 

Πηγή: Αρχεία fatsimare.gr

 

 

Επιστροφή