Οι κουρείς του Διαδόχου στα Τρίκκαλα

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Οι κουρείς του Διαδόχου στα Τρίκκαλα
Τρίκκαλα αρχές του προηγούμενου αιώνα...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέγα Κουρείον και Μυροπωλείον "Αφοι Χαλκιδέως" - Τρίκκαλα- Εφάμιλλον των καλλιτέρων Αθηναϊκών κομμωτηρίων


- Ο εισερχόμενος εισέρχεται γέρων κι εξέρχεται νέος τζέντλεμαν, κουρευμένος, ξυρισμένος με μύστακα εστιβλωμένον και μαύρον με χτένισμα Παρισινόν !

- Διαφήμιση στην εφημερίδα «Θάρρος» των Τρικάλων Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 1909.


"Κτενίσματα, στιλβώσεις και σιδηρώματα μύστακος διαφόρων σχημάτων και ιδιοτυπιών."
                                     
ΟΙ ΚΟΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ


Το 1909 δραστηριοποιούνται στην πόλη μας,όπως φαίνεται και από διαφήμιση των Αδελφών Χαλκιδέως, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Θάρρος» της Δευτέρας 20ης Δεκεμβρίου 1909.                                                 

Την ίδια ημέρα και στην ίδια εφημερίδα, δημοσιεύονται οι διαφημίσεις άλλων δύο Τρικαλινών κουρέων , που δείχνει τον έντονο επαγγελματικό ανταγωνισμό πού είχε αναπτυχθή τότε μεταξύ τους.
                                           


Πάντως, με την ευκαιρία αυτή, αξίζει να αναφερθεί ότι η παρουσία των Τρικαλινών κουρέων υπήρξε πολυπληθής και σπουδαία, ιδιαίτερα αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, τότε που οι μπαρμπέρηδες έκαναν και χρέη οδοντίατρου.

Τέλος το πρώτο  κουρείο στα Τρίκαλα, φαίνεται ότι ήταν εκείνο του Αριστ. Παπαϊωάννου, στη θέση όπου σήμερα το  «Αχίλλειο».

                                                                                                  

Ο Πέτρος Χριστόπουλος,ένας από τους  χαρακτηριστικότερους παλαιούς Τρικαλινούς κουρείς.


Ο κουρέας Κων. Φίλιος
που το κουρείο του στην οδό 25ης Μαρτίου, είχε τον τίτλο τα τρία Φ, που ερμηνεύονταν Φίλε,Φέρε, Φίλους.

 
Κράτα το

 

 

Επιστροφή