«Σάματις, δέσπουτα, ιγώ είπα δικαπέντι...;» !!!

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
«Σάματις, δέσπουτα, ιγώ είπα δικαπέντι...;» !!!

Κάποτε σ’ ένα χωριό των Τρικάλων...

Mια (επίκαιρη) καταγραφή του Θόδωρου Νημά
Βίβλος Γενέσεως Ιησού Χριστού - ήτοι «γινιές δικατέσσιρις» του Θεσσαλού παπαδάκου και «γενεαί δεκατέσσαρες» του εγγράμματου δεσπότη!

Ως γνωστόν κάθε χρόνο, την Κυριακή προ των Χριστουγέννων, στους ναούς αναγιγνώσκεται η ευαγγελική περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ, υιού Αβραάμ».

Οι ιερείς αναγιγνώσκουν την σχετική περικοπή, η οποία αρχίζει με το «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ, υιού Αβραάμ.

Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν» και πάει λέγοντας έως «τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός», ανακεφαλαιώνει με τα εξής:

«Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυΐδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της  μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες».

Κάποτε σ’ ένα χωριό των Τρικάλων είχε τοποθετηθεί από τον μητροπολίτη ένας ολιγογράμματος παπαδάκος για να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των χωριανών (βαπτίσεις, γάμοι, κηδείες κ.ά.).

Μία Κυριακή προ των Χριστουγέννων ο μητροπολίτης αποφάσισε να παραστεί στην Θεία Λειτουργία να ιδεί και από κοντά πώς τα πάει εκεί ο παπαδάκος.

Όταν ήρθε η ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου, ο ολιγογράμματος παπαδάκος το διάβαζε με θεσσαλική προφορά, ήτοι τα άτονα -ε τα πρόφερε -ι και τα άτονα -ο τα πρόφερε -ου.

Άρχισε λοιπόν ως εξής:

«Βίβλους γινέσιους Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ, υιού Αβραάμ. Αβραάμ ιγέννισι τουν Ισαάκ, Ισαάκ δε ιγέννισι τουν Ιακώβ, Ιακώβ δε ιγέννισι τουν Ιούδαν» και πάει λέγοντας. Το αποκορύφωμα ήταν στην ανακεφαλαίωση.

Παπάς: «Πάσι ουν οι γινιαί απού Αβραάμ έως Δαυΐδ γινιαί δικατέσσιριιις…»
Διορθωτική παρέμβαση Μητροπολίτη: «γενεαί δεκατέσσαρες…».
Παπάς: «… κί από Δαυΐδ έως της μιτοικισίας Βαβυλώνους γινιαί δικατέσσιριιις ….»

Διορθωτική παρέμβαση Μητροπολίτη: «γενεαί δεκατέσσαρες…».

Παπάς: «… κί από της  μιτοικισίας Βαβυλώνους έως του Χριστού γινιαί δικατέσσιριιις».

Νέα διορθωτική παρέμβαση Μητροπολίτη: «γενεαί δεκατέσσαρες…».

Και ο παπαδάκος, που δεν άντεξε άλλο τις «ακατονόητες» γι’ αυτόν διορθώσεις του δεσπότη, απάντησε ως συνέχεια του Ευαγγελίου:
«Σάματις, δέσπουτα, ιγώ είπα δικαπέντι;...»


[Για την καταγραφή: Θ. Νημάς]

 

 

Επιστροφή