Καμία σχέση...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Καμία σχέση...

Οποιαδήποτε σύγκριση της  χθεσινής του Λονδίνου με την Ελληνική τελετή έναρξης του 2004 είναι το λιγότερο προσβλητική…

ΛΟΝΔΙΝΟ 2012

ΑΘΗΝΑ 2004


 

 

Επιστροφή