Δικαστήριο της ΕΕ: Νόμιμη η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας σε δημόσιες υπηρεσίες

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Δικαστήριο της ΕΕ: Νόμιμη η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας σε δημόσιες υπηρεσίες
Για πρώτη φορά το Δικαστήριο της ΕΕ κρίνει ότι είναι νόμιμη η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας σε δημόσιες υπηρεσίες, μετά από εκδίκαση προσφυγής.

Αποφάσεις για απαγόρευση της μαντήλας σε εργαζόμενους του ιδιωτικού κλάδου έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που κηρύσσεται απαγόρευση σε δημόσια υπηρεσία.

Όπως αναφέρει η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ: «Για τη δημιουργία ενός τελείως ουδέτερου διοικητικού περιβάλλοντος, μία δημόσια υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την εμφανή χρήση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε συμβόλου που αποκαλύπτει φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την υπόθεση της κοινότητας Ανς στο Βέλγιο το 2021, η οποία απαγόρευσε σε υπάλληλό της να φορά μαντήλα στον χώρο εργασίας, με την εργαζόμενη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η θρησκευτική της ελευθερία.

Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι «η πολιτική αυστηρής ουδετερότητας που μία δημόσια υπηρεσία επιβάλλει στους εργαζομένους της μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά δικαιολογημένη βάσει νόμιμου σκοπού».

Όπως τονίζεται στην απόφαση: «Κάθε κράτος μέλος και κάθε υποκρατικός οργανισμός στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διαθέτουν διακριτική ευχέρεια στον προσδιορισμό της έννοιας της ουδετερότητας της δημόσιας υπηρεσίας που επιθυμούν να προωθήσουν στον χώρο εργασίας».

Μάλιστα,  διευκρινίζεται ότι ο στόχος αυτός «θα πρέπει να επιδιώκεται κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό και τα υιοθετούμενα μέτρα για την επίτευξή του θα πρέπει να περιορίζονται στο αυστηρά απαραίτητο», καθώς επίσης και ότι «επαφίεται στις εθνικές δικαστικές αρχές να επαληθεύουν την τήρηση αυτών των όρων».

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2017, μετά από προσφυγές δύο μουσουλμάνων γυναικών σε Γαλλία και Βέλγιο οι οποίες απολύθηκαν επειδή αρνήθηκαν να βγάλουν τη μαντήλα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, μπορούν να προχωρήσουν σε απαγόρευση, κάτω από προϋποθέσεις.

 

 

Επιστροφή