Οάσεις οι καντίνες στους δρόμους τα μεσημέρια που ο ήλιος καίει...(ακόμα)

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Οάσεις οι καντίνες στους δρόμους τα μεσημέρια που ο ήλιος καίει...(ακόμα)

Κάτι παγωμένο από την καντίνα του Βάιου στο δρόμο για Λάρισα (μέσα από το Μεγαλοχώρι) είναι ότι πρέπει...

 

 

Επιστροφή