Βρε το ζώον...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Βρε το ζώον...

Ενα μήνα τώρα, αρνείται...

...να αφήσει τ αφεντικό του και μένει εκεί... Δίπλα του !!!Ζώον...
Πραγματικό... "ζώον" !

 

 

Επιστροφή