Μια γνήσια Καραγκούνα από το Δροσερό και ο μύθος του ονόματος...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Μια γνήσια (Κάρα-(γ)κούνα) από το Δροσερό και ο μύθος του ονόματος...

Εθνολογικές μελέτες που έγιναν κατά καιρούς για το πως προέκυψε το όνομα "καραγκούνα" και "καραγκούνης" ανέφεραν πως προκύπτει από ένα μύθο σύμφωνα με τον οποίο ο Μέγας Αλέξανδρος περνώντας από τη Θεσσαλία τους ονόμασε έτσι γιατί είχαν μαύρα κεφάλια αλλά και  γιατί ρωτώντας στο αν θα ακολουθήσουν την εκστρατεία δεν απαντούσαν με λόγια "ναι" η όχι" αλλά κουνούσαν σαν απάντηση το κεφάλι αρνητικά η θετικά (Κάρα-(γ)κούνα) ...


Η μαύρη καραγκούνα που φωτογραφίσαμε στο Δροσερό στην εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια του ανταμώματος, ισχυροποιεί αυτό τον μύθο... !
 

 

Επιστροφή