Φατσιμάρε βιντεο - χρονογράφημα...!

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Φατσιμάρε βιντεο-χρονογράφημα...


(26 και σήμερα...)


Της "πoυτ@ν@ς"  θα γίνει στις εκλογές που έρχονται αγαπητοί μου...


Το fatsimare είναι έτοιμο...

Δείτε video:

 

 

Επιστροφή