Αρχαιολογικά Ευρήματα - Homo Karditsiotious...!

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Αρχαιολογικά Ευρήματα - Homo Karditsiotious...!

Έχουν χιούμορ οι Καρδιτσιώτες...

Ανθρωπογεωγραφία - Αθάνατο καμπίσιο ιδίωμα...!
Από τον ομηρικό Vaio στον σύγχρονο πλάνητα (homo karagounis)Καρδιτσιώτες ανήρτησαν σε ιστοσελίδα ανθρωπογεωγραφικά στοιχεία στη σύγχρονη Καρδιτσιώτικη διάλεκτο...

Και "Ωιμέ"... Μοιάζει με την Τρικαλινή...!


Για το fatsimareH μαιμού του Καραμέτου
Jesus Christ...!


 

 

Επιστροφή