Από εκείνα που "θάβουν" τα συστημικά Μου Μου Ε και τα "γιουσουφάκια" τους

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Από εκείνα που
 
- Ο Νίκος Μπογιόπουλος σχολιάζει τη συνέντευξη Τσίπρα στον Χ"Νικολάου

-[...] ...Ούτε αξίζει ν' αναφερθείς στο ότι έβλεπες έναν συντηρητικό πολιτικάντη
-  από αυτούς που "τη  χ ώ ρ α  σ έ ρ ν ο υ ν ε  στην  ά β υ σ σ ο"  , να σου  μιλάει "για τις  μ ε γ ά λ ε ς  ε π ο χ έ ς  που  θά'  ρθουν"
-  Όπως κι αν είναι όμως -λέει ο Ν. Μπογιόπουλος.

-  ΔΕΝ μπορεί να μη  θ υ μ ώ ν ε ι ς  σαν βλέπεις  χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό   έναν   π ο λ ι τ ι κ ό   α π α τ ε ώ ν α ,έναν  οικονομικό δ ο λ ο φ ό ν ο  του λαού  μας  να σου λέει ότι  τα  φ τ ω χ ά   λ α 'ι' κ ά  στρώματα , (τα  υποζύγια)  και ειδικά  οι  απόμαχοι της δουλειάς  πρέπει να βρεθούν στην έσχατη έ ν δ ε ι α  [σσ  φτώχεια ] γιατί σύμφωνα με τον ίδιο  είναι  μ ο ν ό δ ρ ο μ ο ς … για να βγούμε απ'τα μνημόνια ,στα οποία μας έβαλε και ο ίδιος .


-  Πάνω απ'όλα όμως – λέει ο Ν.Μ-  δεν μπορεί να μην  νιώσεις μια θλίψη ,ένα σφίξιμο στο στομάχι για τις δικές μας ευθύνες για την κοινωνική αφασία που επικρατεί  κ ά ν ο ν τ α ς τον  π ο λ ι τ ι κ ό   τ σ ό γ λ α ν ο  να   π α ν η γ υ ρ ί ζ ε ι  για την '' κ α τ α ν ό η σ η   και α ν ο χ ή   της  κ ο ι ν ω ν ί α ς '' απέναντι  στην  κυβέρνηση.


- Αντί να  ξ ε σ η κ ω θ ο ύ μ ε  και να  πάρουμε   φ α λ ά γ γ ι   όλους  αυτούς τους υπαλλήλους ντόπιων και ξένων πλουτοκρατών που  ρ ο υ φ ά ν  με το  μπουρί  της σόμπας  το   α ί μ α  του ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ  λ α ο ύ , ξεπουλώντας όποια  δημόσια περιουσία  έχει απομείνει και που αποκτήθηκε με ιδρώτα -και αίμα- των λα'ι'κών στρωμάτων, παρακολουθούμε  α π α θ ε ί ς το  υ π η ρ ε τ ι κ ό   προσωπικό  της πλουτοκρατίας  να μας  χ λ ε υ ά ζ ε ι   κ α τ ά μ ο υ τ ρ α.

-  Γιατί ρε  γ μ τ ; ''   (σσ  ουδέν  σχόλιον  εκ μέρους μας).

Δείτε όμως σε βίντεο πώς σχολιάζει ο Νίκος Μπογιόπουλος τη συνέντευξη του κ Τσίπρα στο Ν. Χατζηνικολάου]

 (για την επιλογή-επιμέλεια) :

Αντώνης Κ. Πρεκατές, δάσκαλος. Τρίκαλα 27- 4 - 2017


- ΥΓ  Το δικό μας σχόλιο για την εν λόγω συνέντευξη τού κ.Τσίπρα στον κ. Χ''Νικολάου
-  στον ΑΝΤ1 προσεχώς [στο επόμενο δημοσίευμά μας] // Α.Κ.Π
 

 

 

Επιστροφή