Για την ταμπακιέρα "σύντροφοι" Τρικαλινοί... [σσ Βουλευτές και Φαρισαίοι ''ψευτοαριστεροί'']

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Για την ταμπακιέρα

- Ανοιχτή επιστολή και 10 + 1 ερωτήματα προς τους βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
- 1. Ποια είναι η δική σας θέση για το δάσος Ελαφιού; Είναι δημόσιο ή ιδιωτικό; Τα
δάση ανήκουν στο λαό ή σε λίγους; [σσ  τσιφλικάδες;]  [σσ  και όχι  μόνο για το Ε λ ά φ ι ]

- 2. Ήρθαν ή όχι – το Μάρτιο -οι κάτοικοι και σας εξέθεσαν το πρόβλημα; Ο πρώτος δήλωσε ουμανισμό, μάλλον εννοούσε νεποτισμό, η δεύτερη χαριτωμένη άγνοια και ο τρίτος ψέλισε κάτι ακατάληπτα ποδοσφαιρικά. Τι πράξατε από τότε;

- 3. Το προπερασμένο Σάββατο ξανάρθε ή όχι η Επιτροπή και την αποπέμψατε από τα γραφεία σας ,αφού επιμένατε στην παρουσία του ''γραμματέα -τσιφλικά''[σσ ποιου γραμματέα;] παρ'ότι ο ίδιος ,δυο μέρες πριν είχε αποκαλέσει το Ελάφι ''Ζωντανά'' και είχε αφήσει άθλια υπονοούμενα κατά των κατοίκων.

- 4. Ήταν τότε παρών ο α' γραμματέας (σσ ποιος;)– άρα η οργάνωση εκπροσωπούνταν -και μολοταύτα θέλατε και τον ''β' γραμματέα τσιφλικά'';

- 5. Εκδώσατε ανακοίνωση Πόντιου Πιλάτου,δεσμευόμενοι ότι ΔΕΝ θα υπάρξει καμία ''μονομερής ενέργεια (τόσο τρο'ι'κανή εμπέδωση) και λίγες ώρες αργότερα στείλατε στο Ελάφι δεκάδες  π ε ρ ι π ο λ ι κ ά  και πολλαπλάσιους  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς !

- 6. Πού κρυβόσασταν -από κοινού ;- την περασμένη Τρίτη  5 του Σεπτέμβρη ,όταν στο Ελάφι απειλούνταν  α ι μ α τ ο χ υ σ ί α  και οι κλήσεις των κατοίκων ''προωθούνταν'';

- 7. Υπερβήκατε ή όχι και τον εδραίο σας Ποντιο-Πιλατισμό [...] ...και όταν σηκώνετε παντιέρα – ... κατά ''του κράτους των δικαστών;''

- 8. Επιχειρήσατε ή όχι τη  δ ι ά σ π α σ η  του χωριού, με την  κ α θ ο δ η γ ο ύ μ ε ν η π ρ ο β ο κ α τ ό ρ ι κ η  ανακοίνωση που υπογράψατε ...( ο συντάκτης προδήλως ζηλωτής του Γκέμπελς ... )

- 9. Ενοχληθήκατε από το χαρακτηρισμό ''  α ν δ ρ ε ί κ ε λ α '' και καταπίνετε αμάσητο ''τον γραμματέα(σσ β') - τ σ ι φ λ ι κ ά'' ; Μάθετε ,πως μόνο από συγκυρία αποφύγατε τον προσδιορισμό '' γ ι ο υ σ ο υ φ ά κ ι α ''- που είναι πιο εναρμονισμένο με το τρομοκρατούμενο καθεστώς στο δάσος Ελαφίου.  [σσ ο εν λόγω'' γραμματέας -τσιφλικάς'' δεν έχει ονοματεπώνυμο;]

- 10. Αλήθεια στα 40 χρόνια -από το 1978 – ελεύθερου δάσους πότε επιχειρήθηκε υλοτόμηση με πρωταγωνιστή τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος;  [...]


-  Για την  τ α μ π α κ ι έ ρ α  '' σύντροφοι'' - Αν θέλετε να αποδείξετε  πως είστε  αυτεξούσιοι [σσ κι όχι ...ανδρείκελα ή γιουσουφάκια], ε ξ η γ ε ί σ τ ε  στον  ελληνικό λαό ,γιατί ''ο γραμματέας – τσιφλικάς'' που σας επέβαλλε το εμπάργκο στο ''Ζυγό'' ,...φιλοξενούνταν ευρύχωρα στο γνωστό ραδιόφωνο ;  [...]

- Σύντροφοι'' για την ταμπακιέρα  θα μας πείτε:

- Για την Αριστερά , τις ιδέες ,τις αρχές , τις θυσίες της, ...,τη συναλλαγή, την νομή της εξουσίας, την κρυπτεία. [...]

- ΥΓ  Στη σύσκεψη με τον Φάμελο ,ζήτησαν να παραστούν και οι κάτοικοι. Το απορρίψατε. Αλήθεια -εκτός από τους τρεις σας [σσ  κκ Σάκη, Σιμορέλη κ.Δριτσέλη ] -παρίστατο και στέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ;

...Και ως κατακλείδα ,επειδή τα παπαγαλάκια οργιάζουν. Αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας , οι τρεις σας [σσ Σ ά κ η ς ,Σιμορέλης και Δριτσέλη] ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ – α λά   μ π ρ α τ σ έ τ α – τον '' γ ρ α μ μ α τ έ α – τ σ ι φ λ ι κ ά''  και να προσφύγετε στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών [Σ.Ι.Δ]  [σσ και με συνοδεία των ΜΑΤ ;]

-  Του Ηλία Σιαφάκα : Ανοιχτή επιστολή και 10 + 1 ερωτήματα προς τους βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ //Εφ. δ ι ά λ ο γ ο ς -Δευτέρα 11- 9- 2017 -  Σημείωση δική μας: Τι έχουν να περιμένουν οι κάτοικοι του Ελαφίου και άλλων χωριών, από τους εν λόγω Τρικαλινούς ''εθνοπατέρες'' ,οι οποίοι έχουν υπερψηφίσει τα πάντα τοις Τρο'ι'κανών Μνημονίοις ''εκόντες-άκοντες''πειθόμενοι(!)- με αποκορύφωμα την εκποίηση της ΠΑΤΡΩΑΣ  ΓΗΣ στους ''εταίρους'', ''συμμάχους'' και ''προστάτας'' , για 99 χρόνια (!!!) καθώς και την εκχώρηση της λα'ι'κής κυριαρχίας με τη Σ υ μ φ ω ν ί α   Υ π ο τ έ λ ε ι α ς, που υπερψήφισαν και οι ''δικοί μας'' : κκ Σάκης, Σιμορέλης και η κ. Δριτσέλη (!!!)

- (Για την επιλογή-επιμέλεια) : Αντώνης Κ.Πρεκατές, δάσκαλος.
 

 

 

Επιστροφή