ΦΕΥ – ΑΛΙ και ΤΡΙΣΑΛΙ !!! Προδότες, μαλλιαροί και άθεοι..

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
ΦΕΥ – ΑΛΙ και ΤΡΙΣΑΛΙ !!! Προδότες, μαλλιαροί και άθεοι..

"Μήγαρις (δεν) έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  και  γ λ ώ σ σ α"- Δ.Σολωμός   

Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ των ΤΟΝΩΝ [τονικών σημαδιών] και ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
- ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ // ΑΠΟ ΤΙ  ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ  ΒΑΣΑΝΑ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ // ΚΑΙ  ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΙΣΑΝ  ΠΟΛΥ
ΑΚΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

- ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΧΑΣΜΩΝ Και ΔΙΩΞΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ (!!!)

Ας σημειωθεί ότι οι Αρχαίοι δεν είχαν τονικό πρόβλημα.
Πρόφεραν τους τόνους, αλλά δεν είχαν λόγο να τους παραστήσουν με γραφικά σημεία.

Ήρθε η ώρα που τα ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥΤΑ είχαν καταντήσει ''περιττή πολυτέλεια'' και  ''μάστιγα ή τυραννία''

- Γράφει σχετικά ο  Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς   Σ ο λ ω μ ό ς : "Χαίρετε ,λοιπόν, θείοι τόνοι, οξείες, βαρείες ,περισπωμένες ! Χαίρετε ψιλές, δασείες..."

Χαίρετε !

Ο κόσμος τρέμει  τη δύναμή σας  και ουδέ ποιητής ,ουδέ λογογράφος ημπορεί να γράψει λέξη χωρίς πρώτα  να σας υποταχθεί.

Εσείς εμπνεύσατε τον Όμηρο...το Δάντη...εσείς τον Πίνδαρο...!

Και συνεχίζει  -ο Δ.Σ- γεμάτος ειρωνεία,πικρία και πόνο, για να τελειώσει :
'' Μου  π ο ν ε ί  η  ψ υ χ ή  μου' οι δικοί μας χύνουν  το  α ί μ α  τους αποκάτου  από το Σ τ α υ ρ ό ,για  να  μας  κάμουν ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς και τούτος [ο σοφολογιότατος που είναι αντίπαλός του στο '' δ ι ά λ ο γ ο'' και οι όμοιοί του πολεμούν γι'ανταμοιβή  να τους  σ η κ ώ σ ο υ ν  τη   γ λ ώ σ σ α ''

Πόσα χρόνια και ζαμάνια χρειάστηκαν για να διανύσουμε και να φτάσουμε από την τυραννία των τόνων και πνευμάτων , στη γλώσσα τη μητρική, του λαού ως έθνος  και επισήμως στο μονοτονικό σύστημα !
ΠΟΥ  ΣΤΟΙΧΙΣΑΝ ΠΟΛΥ  ΑΚΡΙΒΑ στη μόρφωση των ελληνόπουλων και του λαού μας !

ΦΕΥ – ΑΛΙ  και ΤΡΙΣΑΛΙ !!!

- Προδότες ,μαλλιαροί, άθεοι -είναι μόνο μερικά απ'τα ''κοσμητικά'' που κολλούσαν οι καθεστωτικοί και θεσμικοί : εκκλησία, δικαιοσύνη, ακαδημία κλπ στους υπερασπιστές της δημοτικής γλώσσας που τους οδήγησαν και στα δικαστήρια και στο κλείσιμο σχολών -βλέπε ''δίκη των τόνων'' ''παρθεναγωγείο Βόλου και πλήθος άλλων παρομοίων διώξεων… -

- '' ... θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα //  - έλεγε  ο  Δ.  Σ ο λ ω μ ό ς:
- '' μ ή γ α ρ ι ς  έχω  ά λ λ ο  στο  ν ο υ  μου  π ά ρ ε ξ   ε λ ε υ θ ε ρ ί α   και   γ λ ώ σ σ α ''
- εκείνη -η γλώσσα- άρχισε να πατεί τα τούρκικα κεφάλια , τούτη
-η γλώσσα- θέλει να πατήσει ογλήγορα τα σοφολογιωτίστικα και μετά αγκαλιασμένες και οι δυο  -  γ λ ώ σ σ α και  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  θέλει προχωρήσουν εις τον δρόμον τής δόξας, χωρίς ποτέ να γυρίσουν οπίσω, αν κανένας  Σ ο φ ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς  κράξει ή κανένας τούρκος βαδίζει ,γιατί για μένα είναι όμοιοι και οι δύο '' μικρό απόσπασμα από το κείμενο: ''Δ ι ά λ ο γ ο ς  -του Σολωμού- προς  σοφολογιώτατον ''
 
- Τα πρόσωπα του Διαλόγου είναι : Ποιητής ( Σολωμός), Φίλος και ο Σοφολογιώτατος ]

Έγραψε τον Διάλογο -ο  Δ.Σ.- στη Ζάκυνθο το 1824. Σώζεται αντίγραφο…

- Σημείωση : Μπορείτε να πάρετε τη φωτογραφία -για τον τονισμό ,οξείες ,ψιλές,δασείες κλπ- από το άρθρο μου στο κάτωθι ιστολόγιο :https://antonisprekates.wordpress.com/


- Αντώνης  Κ. Πρεκατές, δάσκαλος
Τρίκαλα 19-10-17 

 

 

Επιστροφή