Σύμβουλοι Δημοτικοί...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Σύμβουλοι Δημοτικοί...
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ (1883)


Τι ονόματα συμβούλων εις τους τοίχους κολλημένα!
Και δεν παύουνε ακόμη να κολλούνε ολοένα.

Σ’ όποιον δρόμο σταματήσης και απ’ όπου κι αν περάσης,
ένα όνομα συμβούλου τυπωμένο θα διαβάσης.

Με συμβούλους τα σοκάκια επλημμύρισαν κι οι δρόμοι,
μαγαζιά, ταβέρνες, μάνδρες και απόπατοι ακόμη.

Τι συμβούλων αφθονία!  εκατόν πενήντα τόσοι!
Κι ο καθένας μας δεν ξέρει πού την ψήφο του να δώση.

Μα κι εγώ εκεί που τρέχω πάντα πίσω μου κυττάζω,
γιατί μεσ’ στην τόση φούρια και την τρέλλα των τρομάζω,

μήπως κανενός συμβούλου μεσ’ στον δρόμο του καπνίση
και για χάζι τ’ όνομά του εις τη ράχη μου κολλήση.
 

 

Επιστροφή