Κολλάς… κορωνο‘ι’ό, όταν φοβάσαι το κουταλάκι !

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Κολλάς… κορωνο‘ι’ό, όταν φοβάσαι  το κουταλάκι !

‘’O TEMPORA !  O  MORES  !’’ (‘’ΑΝ  ΤΟ  ΑΛΑΣ ...ΜΩΡΑΝΘΗ...’’ )

  Ο  ΘΕΟΣ, Ο ...ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ...  ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ  ...ΤΙΜΩΡΕΙ – [ Ιδού  η  Σ ά μ ο ς !...Γέεννα ] - [Βίντεο]  Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου Θεσ-νίκης //πηγή : alfa vita.gr   [ 2 Νοέμβρη 2020 ]

[‘’Τάδε, έφη, μεταξύ άλλων , στο παραλήρημά του  ο   παπάς  του  Αγ. Αθανασίου Θεσ/νίκης -

‘’
...Κ ο λ λ ά ς   κ ο ρ ω ν ο ‘ι’ ό , όταν  φ ο β ά σ α ι   το  κ ο υ τ α λ ά κ ι 

  ‘’...αν  κλείσουν  οι εκκλησίες , θα έχει  και άλλες  θε’ι’κές  παρεμβάσεις , όπως  οι - οι σεισμοί στη Σάμο ...’’ 

’Ούτε οι Ναζί  δεν έκλεισαν τις εκκλησίες .’’ ,  είπε ( ο  παπάς ) - ‘’ Ο θεός να μας δώσει μια διέξοδο , γιατί παρόλο που φτάσαμε στο σημείο αυτό , πιστεύω με μια παρέμβαση δική του, θε’ι’κή ... και είδατε τι έγινε  τώρα με το σεισμό στη Σάμο .

- Ε, άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν , θα την έχετε ’ πρόσθεσε
- Είπε κι άλλα  ακόμη: για τις μάσκες -ποιες μάσκες ; Μόνο η προσευχή , η θε’ι’κή παρέμβαση … - Τον κορωνο’ι’ό τον χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα , για να μπει η Εκκλησία στο περιθώριο
- Μίλησε και για το κλείσιμο στην εστίαση . Δεν έχουμε κόλλυβα εδώ ; πώς θα τα φάμε ;

- Υπακοή κάνουμε  μόνο στο νόμο στο θέλημα του θεού‘’[σσ  θέλημα θεού η Σάμος  εν τάφω]!]

Επιστροφή  στο Μεσαίωνα ...στο...σκοταδισμό , στην εποχή  των ...σπηλαίων , των ‘’μαγισσών’’ της μαυρης μαγείας, των μαγικών αλοιφών,της αμάθειας, των θεομπαιχτών, της ‘’θεοκρατίας ‘’

- ‘’Ουαί υμίν , γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί ...έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις - δίκαιοι , έσωθεν δε μεστοί εστε  υ π ο κ ρ ι σ ί α ς   και   α ν ο μ ί α ς ‘’ - Αλ. Παπαδιαμάντης :’’ Ο Χριστός είπε : ‘’Ου δύνασθε  Θεώ λατρεύειν  και Μαμμωνά’’ και ‘’διατί  τινές των νεαρών πολιτευομένων -σσ και ... ‘’αριστερών’’- εν Ελλάδι , δι’ους φαίνεται , ότι πληρούται , δευτέραν φοράν, εις βάρος μας η κατάρα , την οποίαν ο θεός  κατηράσθη δια του προφήτου Ησα’ι’ου , τον Ισραήλ, λέγων : Και οι νςανίσκοι άρξουσιν υμών -διατί , λέγω, τόσον κακοζήλως , αν όχι και κακοπίστως , κραυγάζουσι κατά της πλουτοκρατίας ;

Τι τους κακοφαίνεται ; qui veut la fin veut les moyens = που θέλει το τέλος , θέλει τα μέσα [με άλλα λόγια - ‘’ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ‘’ [και τα κουταλάκια ] Η ηθική – λέει ο Ρασοκαλόγερος- δεν είναι επάγγελμα και όστις ως επάγγελμα θέλει να την μετάλθη πλανάται οικτρώς και γίνεται γελοίος.

- Όστις ...αληθώς πονεί τον τόπον του και έχει την Ηθικήν εις τα ενδόμυχα  αυτά της ψυχής , βλέπει πολύ καλά ότι είναι αδύνατον να πολιτευθή ‘’Κυάμων απέχεσθαι’’.Ο Ιησούς Χριστός είπε :- ‘’ Ου δ ύ ν α σ θ ε   Θ ε ώ   λ α τ ρ ε ύ ε ι ν   και   Μ α μ μ ω ν ά ‘’ [ θεόν και  χρήμα      ’’] - Τι λέει ο  Οδ.Ελύτη :’’ ώσπου σε μεγάλο βαθμό μου έγινε συνείδηση πια ότι όλες οι θρησκείες  λέγανε  ψέματα πως ο παράδεισος ήταν νοσταλγία , ούτε πολύ περισσότερο μια ανταμοιβή . Ήταν δικαίωμα’’ Και  του Σαίξπηρ : ‘’όσοι πάσχουν δεν έχουν άλλη παρηγοριά   από την ελπίδα ‘’ Διά του λόγου το ασφαλές : Δείτε  μεταξύ πλείστων  δεινών το  προσφυγικό δράμα !   

- Ε, όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν -έλεγε ο Ν.Καζαντζάκης- θεός δεν υπάρχει ‘’= Ε, πώς είναι  λογικό , ένας θεός  πανταχού παρών, Πανάγαθος, Φιλάνθρωπος, Παντοδύναμος - να μη βλέπει, να μην ακούει να είναι ‘’τυφλός τα τ’ώτα τον τε νουν, τα τ’όμματα’’, όταν  η γη γίνεται ‘’Κρανίων Τόπος’’, ‘’Γη του Πυρός’’, ‘’Γέεννα’’, ‘’Γκουαντάναμο’’, ‘’Φούρνοι αερίων’’, ‘’Λοιμοκαθαρτήριο’’, ‘’Κολαστήριο’’,  ‘’γενοκτονίες’’, ολοκαύτωμα, ένα απέραντο  τρελάδικο ;


Δείτε από βίντεο : α)  το λόγο [=παραληρηματικό ] του παπά  β) o Xριστός διώχνει τους εμπόρους απ’το ναό [βιντεο 30-3-2020  γ)  Mια φορά κ’εναν καιρο ...’’κοτσαμπάσηδες, πασάδες και σεβάσμιοι δεσποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα .../ κι έτσι οι τρεις από κοινού πίνα το αίμα του λαού ...// αφού τότε τσιφλικάδες ήτανε οι μπουρζουάδες ‘’  τραγούδι : Μανώλης Μητσιάς - δ) κάποτε θα’ρθουν να σου πουν...Νικόλας Άσιμος - Σωτηρία Λεονάρδου     
                                            

--  Αντώνης  Κ. Πρεκατές, δάσκαλος. Τρίκαλα  Νοέμβρης  2020


Δείτε video:

 

 

Επιστροφή