Στον "πάτο" της ΕΕ η Ελλάδα στην Ελευθερία του Τύπου για το 2020 (Να δούμε και το 21...!)

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Ελευθερία του Τύπου για το 2020
Καρδούλας: 24η η Ελλάδα στην ΕΕ στην Ελευθερία του Τύπου 2020 σύμφωνα με τους Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 70η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2020 μεταξύ 180 χωρών και στην 24η θέση στη ΕΕ μεταξύ 27 χωρών, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 20.04.2021 από τη διεθνή οργάνωση «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα».

Η χώρα μας υποχώρησε κατά 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάσταση σε σχέση με το 2019 και το 2018 όπου ήταν 65η.  Ο Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου συντάσσεται και δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τους «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα» σε 180 χώρες παγκοσμίως, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων για την ελευθερία του τύπου στις χώρες αυτές κατά το προηγούμενο έτος. Στην ουσία ο δείκτης αντικατοπτρίζει το βαθμό ελευθερίας που έχουν οι δημοσιογράφοι, τα πρακτορεία ειδήσεων και οι χρήστες του διαδικτύου σε κάθε χώρα, καθώς και τις προσπάθειες που έγιναν από τις αρχές για να σέβονται και να διασφαλίζουν το σεβασμό για την ελευθερία αυτή.

Για τον υπολογισμό του δείκτη ελευθερίας του τύπου, οι τιμές του οποίου κυμαίνονται από 0 έως 100, με το 0 να είναι η καλύτερη δυνατή βαθμολογία και το 100 η χειρότερη, λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω 7 παράμετροι:

Πλουραλισμός: Μετρά τον βαθμό στον οποίο οι απόψεις εκπροσωπούνται στα μέσα ενημέρωσης.
Ανεξαρτησία μέσων: Μετρά τον βαθμό στον οποίο τα μέσα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από πολιτικές, κυβερνητικές, επιχειρηματικές και θρησκευτικές επιρροές.Περιβάλλον και αυτολογοκρισία: Αναλύει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι πάροχοι ειδήσεων και πληροφοριών.
Νομοθετικό πλαίσιο: Μετρά τον αντίκτυπο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες ειδήσεων και πληροφοριών.

Διαφάνεια: Μετρά τη διαφάνεια των θεσμών και των διαδικασιών που επηρεάζουν την παραγωγή ειδήσεων και πληροφοριών.
Υποδομή: Μετρά την ποιότητα της υποδομής που υποστηρίζει την παραγωγή ειδήσεων και πληροφοριών.
Καταχρήσεις: Μετρά το επίπεδο καταχρήσεων και πράξεων βίας κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης.Έκθεση 2021 για την Ελευθερία του Τύπου 2020
 
Στον παρακάτω χάρτη ελευθερίας του Τύπου 2021 που εξέδωσαν οι «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα» και αναφέρεται στην ελευθερία του τύπου για το έτος 2020, το λευκό χρώμα (βαθμολογία 0-15) σημαίνει καλός δείκτης ελευθερίας, το κίτρινο (βαθμολογία 15-25) ικανοποιητικός δείκτης, το πορτοκαλί (βαθμολογία 25-35) προβληματικός δείκτης, το κόκκινο (βαθμολογία 35-55) κακός δείκτης και το μαύρο (βαθμολογία 55-100) πολύ κακός δείκτης ελευθερίας.
Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.


 

 

Επιστροφή