Η μακροχρόνια αποταμίευση ανάγκη για όλους

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Η μακροχρόνια αποταμίευση ανάγκη για όλους
Οι μεγάλες ανάγκες του αύριο αντιμετωπίζονται με μικρές αποταμιεύσεις σήμερα. Ο προσωπικός οικονομικός προγραμματισμός αποταμίευσης αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος στην περίοδο της συνταξιοδότησης.

Του Δημήτρη Αναστασίου - Επιθεωρητή Πωλήσεων ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 Ένα από τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής που διανύουμε είναι αυτό της ασφάλισης, τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα σύνθετο και ευαίσθητο θέμα το οποίο θα εξακολουθεί να απασχολεί τους πολίτες σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τα επόμενα χρόνια.

      Επιπλέον, οι δημογραφικές τάσεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη, καθιστούν  τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα ουσιαστικά αδύναμα να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες του ενεργού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010, περισσότερο από το 1/5 του πληθυσμού της Ευρώπης έχει ηλικία άνω των 64 ετών, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού κάτω των 15 ετών μειώνεται σταθερά και από 24% που ήταν το 1975 έπεσε στο 15% το 2010.

Τόσο τα δημογραφικά, όσο και τα συνταξιοδοτικά στοιχεία για την Ελλάδα, είναι δυσμενέστερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με όλες τις απογραφές που διενεργήθηκαν από το 1971 μέχρι και σήμερα να καταδεικνύουν τάση μείωσης του πληθυσμού κάτω των 15 ετών, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού από 65 ετών και άνω. Άρα ο αριθμός των εργασιακά ενεργών πολιτών συνεχώς μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει ταχύτατα ο αριθμός των συνταξιοδοτούμενων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το έτος 2050 σε κάθε 10 εργαζόμενους θα αντιστοιχούν 9 εξαρτώμενα άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα θα είναι συνταξιούχοι. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αν αναλογισθεί κανείς ότι πέρα από την υπογεννητικότητα, η προσδοκία ζωής έχει ξεπεράσει τα 80 χρόνια. Κατά συνέπεια, η λεγόμενη «τρίτη ηλικία», δηλαδή η περίοδος ζωής μετά την συνταξιοδότηση, έχει διάρκεια πάνω από τη μισή εργασιακή ζωή. Μια περίοδος, η οποία πέρα από την ανάγκη πόρων για μια αξιοπρεπή διαβίωση, επιβαρύνεται συνήθως από πρόσθετα έξοδα κάλυψης αναγκών υγείας.

 Το κέντρο βάρους θα μετατοπισθεί από τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτές τις εξελίξεις και οδηγούνται αφ’ ενός μεν σε συνεχή αύξηση των εισφορών, αφ’ ετέρου δε σε μείωση των συντάξεων με παράλληλη αύξηση των ορίων ηλικίας  συνταξιοδότησης, προς τα προγράμματα προσωπικής ασφάλισης – συνταξιοδότησης.

Εμείς, ως διαμεσολαβούντες της ιδιωτικής ασφάλισης, από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κοινού, με συνέπεια προς τις αρχές μας περί παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.  Βασικός  σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον μέσο Έλληνα  την δυνατότητα να απολαύσει, όταν έρθει η στιγμή της σύνταξης, ένα κεφάλαιο το οποίο θα έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Δημήτρης Αναστασίου

Επιθεωρητής Πωλήσεων
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
 
Μέλος Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ.

www.AnastasiouD.gr
       
Τηλ.Κέντρο:2310-295840
         
 Mobile: 6975-900050


 

 

 

Επιστροφή