Οι παχείς αγελάδες... ( η εσφαλμένη έκφραση "των παχέων αγελάδων")

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
...η εσφαλμένη έκφραση των παχέων αγελάδων

    Κύριε Διευθυντά,
    Τον τελευταίο καιρό ακούγεται συχνά από τους εκφωνητές των Μ.Μ.Ε., αλλά και από πολιτικά πρόσωπα, η εσφαλμένη έκφραση των παχέων αγελάδων, σε αντιδιαστολή προς τις ισχνές, για να δηλωθεί μεταφορικά η περίοδος ευημερίας, σε αντίθεση προς την έλλειψη και τη δυσπραγία.


    Η μεταφορά, ως γνωστόν, προήλθε από το κεφάλαιο 41 της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης – σε μεταγλωττισμένη μορφή στο νεοελληνικό λόγο –, όπου ο Φαραώ διηγείται στον Ιωσήφ το ενύπνιό του (αἱ ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶ – αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶ), και ο γιος του Ιακώβ ερμηνεύει το όνειρο (εὐθηνὶα= αφθονία και λιμός, αντίστοιχα).

    Για την ορθή χρήση τής γενικής πληθυντικού του θηλυκού των επιθέτων παραπέμπουμε και στην προσφάτως εκδοθείσα, από το Κέντρο Λεξικολογίας, Σύγχρονη Νεοελληνική Γραμματική του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, όπου γίνεται λόγος για τα τριτόκλιτα επίθετα σε -ειών- και όχι όπως τα αρσενικά σε -έων, π.χ. των βραχειών συλλαβών, των αμβλειών γωνιών, των οξειών δυσκολιών, των ευρειών περιφερειών κ.ά.

    Παρεμφερή γλωσσικά ολισθήματα παρατηρούνται, επίσης, στη χρήση του θηλυκού των μετοχών, όπως: των πληγέντων περιοχών των απολεσθέντων ωρών, των ταχέων διαπραγματεύσεων, των προγραμματισθέντων συνεδριάσεων και άλλα ηχηρά παρόμοια.

    Ο σεβασμός στην ορθή τήρηση των κανόνων της γλώσσας μας πρέπει να αποτελεί πρώτιστα μέλημα όλων.

Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ.
Σύμβουλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων

 

 

Επιστροφή