Είχε ο Χριστός αδέλφια;

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Είχε ο Χριστός αδέλφια;

Ποιοι διαφωνούν και γιατί

Ένα θέμα που διαφοροποιείται ανάλογα με το δόγμα, αφού Προτεστάντες και Ορθόδοξοι διαφωνούν ως προς το αν η Παναγία έμεινε παρθένος ή όχι.Πιο συγκεκριμένα σε πολλά σημεία των Ευαγγελίων, γίνεται αναφορά για τα αδέλφια του Χριστού, καταγράφονται ακόμη και τα ονόματά τους.

Τα αδέρφια του Ιησού, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη είναι επτά. Τρία αγόρια, Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας, ο Σίμων και τρία κορίτσια, η Εσθήρ, η Μάρθα και η Σαλώμη.

Οι Προτεστάντες από τη πλευρά τους πιστεύουν πως τα αδέλφια αυτά είναι αδέλφια εξ αίματος, και πιστεύουν πως η Παναγία έκανε οικογένεια μετά την έλευση του Χριστού.

Οι Ορθόδοξοι επιμένουν πως τα αδέλφια αυτά είναι τα παιδιά του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο, και πως η Παναγία παρέμεινε παρθένος μέχρι και το θάνατό της.

Πηγή: e-daily.gr

 

 

Επιστροφή