Περί Συνταγματικού Δικαστηρίου

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Περί Συνταγματικού Δικαστηρίου

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ*

Γνωρίζετε ότι όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν Συνταγματικά Δικαστήρια;

Γνωρίζετε ότι τα μέλη τους, στα περισσότερα από αυτά, δεν είναι επαγγελματίες δικαστές αλλά απλοί νομικοί;

Αυτό και μόνο για να καταλάβετε τι σύνταγμα έχουμε εμείς.

Να σημειώσω δε, ότι στην Ελβετία μπορεί να διορισθεί μέλος του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, κάθε πολίτης και όχι μόνο νομικός.

Σε μας που εφεύραμε τη δημοκρατία, το οικογενειοκρατικό καθεστώς απαγορεύει το Συνταγματικό Δικαστήριο, ακόμα και από επαγγελματίες δικαστές.

Ακόμα και τώρα, σε καμία αναθεωρητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ δεν βλέπουμε πρόταση για θεσμοθέτηση κανονικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

ΥΓ. Τα Σκόπια έχουν Συνταγματικό Δικαστήριο. Το ξέρετε ότι αποτελείται από 9 απλούς νομικούς;

Πέτρος Χασάπης
*Συνταγματικό δικαστήριο ονομάζεται το δικαστήριο, το οποίο ελέγχει, (σε όσες βέβαια χώρες προβλέπεται και λειτουργεί), την εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος είτε αυτοτελώς, είτε σε σχέση με συγκεκριμένα νομοθετήματα, ή πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας. Η λειτουργία αυτού είναι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων καθώς και ο έλεγχος της συνταγματικής συμμόρφωσης της κάθε διοικητικής πράξης των οργάνων της πολιτείας.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας δεν προβλέπει σύσταση και λειτουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Κύριο έργο ενός συνταγματικού δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η κρίση δηλαδή περί του αν ένας νόμος εναρμονίζεται ή παραβιάζει το Σύνταγμα. Αποτέλεσμα του ελέγχου της συνταγματικότητας ενός νόμου είναι η κήρυξή του ως άκυρου. Αυτής της μορφής ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων που γίνεται αποκλειστικά από ένα δικαστήριο ονομάζεται συγκεντρωτικός, σε αντίθεση με τον διάχυτο έλεγχο, που διενεργείται από όλα τα δικαστήρια.

Το συνταγματικό δικαστήριο ελέγχει με αυτόν τον τρόπο αν η νομοθετική εξουσία τηρεί το Σύνταγμα και εγγυάται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

 

 

Επιστροφή