Κλειδί για την κατανόηση δύσκολων λέξεων της αγγλικής η ελληνική γλώσσα...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Κλειδί για την κατανόηση δύσκολων λέξεων της αγγλικής η ελληνική γλώσσα...

Γράφει ο Κυριάκος Αμανατίδης - Αυστραλία

Η αθηναϊκή εφημερίδα «Έθνος», στην έκδοση της 29ης Νοεμβρίου 2016 φιλοξένησε ένα άρθρο με τίτλο «ΤΟ 2016, Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ», και υπότιτλο «Ελληνική η λέξη της χρονιάς σύμφωνα με μεγάλο διαδικτυακό λεξικό».

Μεταξύ άλλων, το εν λόγω άρθρο αναφέρει και τα ακόλουθα: «Το 2016, η λέξη που εμφανιζόταν στην κορυφή της λίστας αναζητήσεων ξανά και ξανά ήταν η «ξενοφοβία» από τις ελληνικές λέξεις «ξένος» και «φόβος», που ορίζεται ως το αίσθημα του φόβου ή και της αποστροφής προς τους ξένους».

Στα αγγλικά η λέξη αυτή είναι xenophobia, για την οποία το λεξικό «Australian Integrated School – Oxford Dictionary & Thesaurus” δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Strong dislike of foreigners, from Greek xenos = foreigner, και phobia = φοβία».

Τον Φεβρουάριο του 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο μου «You know more Greek than you think!», τα έξοδα της εκτύπωσης του οποίου είχαν καλυφθεί από την Επιτροπή «Speak Greek in March», γεγονός που κατέστησε δυνατή την δωρεάν διάθεσή του σε ελληνικά σχολεία, αλλά και σε ενδιαφερόμενους ομογενείς.

Στο βιβλίο εκείνο γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι γύρω στο 25% των λέξεων της αγγλικής γλώσσας είναι ελληνικής προέλευσης, είτε ως αυτούσιες λέξεις που διαχρονικά η αγγλική πήρε από την ελληνική γλώσσα, όπως για παράδειγμα democracy, theology, history, analysis, dogma, irony, method, problem, grammar, syntax, κ.α., είτε σχημάτισε νέες σύνθετες λέξεις με ελληνικές ρίζες, για νέες επιστημονικές εξελίξεις, όπως telephone, telescope, ecology, technology, entomology, και πλήθος άλλων.

Σύμφωνα με Έλληνες πανεπιστημιακούς γλωσσολόγους, 75% της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην ιατρική και σε συγγενείς με αυτήν επιστήμες, έχει σχηματισθεί από ελληνικές ρίζες με τη χρήση ελληνικών προθημάτων και επιθημάτων, όπως psychology, gynaecology, paediatrics, κ. α.

Τα αναφέρω αυτά για να υποστηρίξω την άποψή μου πως η γνώση της ελληνικής γλώσσας βοηθάει σημαντικά στην κατανόηση των σύνθετων λέξεων της αγγλικής, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούνται στις διάφορες επιστήμες.

Με άλλα λόγια, οι μαθητές οι οποίοι παράλληλα με τα άλλα μαθήματά τους διδάσκονται και την ελληνική γλώσσα σε κρατικά ή σε παροικιακά σχολεία, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στους άλλους συμμαθητές τους, καθότι ακόμα και αν δεν γνωρίζουν ακριβώς την έννοια κάποιων ελληνικής προέλευσης σύνθετων λέξεων της αγγλικής, την κατανοούν τουλάχιστον από ένα από τα συστατικά της.

Για παράδειγμα, τα παιδιά που γνωρίζουν την έννοια της λέξης «ψυχή» και της λέξης «ανάλυση», καταλαβαίνουν την έννοια του επιστημονικού όρου «psychoanalysis» = ψυχανάλυση. Μαθητής που δεν γνωρίζει ελληνικά θα χρειασθεί να συμβουλευθεί το λεξικό του για την ερμηνεία της επιστημονικής αυτής ορολογίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για ελληνικής καταγωγής μαθητές και μαθήτριες σε αυστραλιανά σχολεία, το οποίο είμαι της γνώμης δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας τα βοηθάει για την πληρέστερη κατανόηση μεγάλου αριθμού δύσκολων λέξεων της αγγλικής γλώσσας.

Ως εκ τούτου, η εξήγηση που πρέπει να δίνουμε στα νέα παιδιά γιατί χρειάζεται να μαθαίνουν ελληνικά, να μην περιορίζεται σε απαντήσεις όπως «για να μπορείτε να μιλάτε με τον παππού και τη γιαγιά», δηλαδή για συναισθηματικούς λόγους, ή για εθνικούς λόγους, όπως «γιατί είστε ελληνικής καταγωγής», αλλά πρωτίστως γιατί η εκμάθηση της ελληνικής αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο για τις μελλοντικές τους καριέρες.

ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΣΤΑ ΑΓΓΙΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ!

Δύο διακεκριμένοι Έλληνες, ο Ξενοφών Ζολώτας, πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο John N. Kalaras, πρώην Καθηγητής πανεπιστημίου των ΗΠΑ, έδειξαν πως μπορείς να κάνεις ομιλία, ή να γράψεις άρθρο στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά λέξεις της αγγλικής που προέρχονται από την ελληνική γλώσσα.

Θα δώσω αποσπάσματα από την ομιλία του Ξ. Ζολώτα, και από το άρθρο του J. N. Kalaras, για να διαπιστώσουν οι αναγνώστες της στήλης το βαθμό στον οποίο η αγγλική γλώσσα έχει επηρεασθεί από την ελληνική.

Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία του Ξ. Ζολώτα, την οποία έδωσε στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας το 1957, στην οποία μίλησε για την οικονομολογία στην αγγλική γλώσσα, το λεξιλόγιο της οποίας προέρχεται κυρίως από την ελληνική γλώσσα.

«Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Oecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel a panethnic unhypocritical

economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to you Kyrie to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of this Ampitctyony and the gastronomic symposia».

Στο παραπάνω απόσπασμα παρατηρούμε πως εκτός από κάποια ρήματα και λίγες λέξεις, οι υπόλοιπες είναι λέξεις που η αγγλική πήρε από την ελληνική γλώσσα, ή που σχημάτισε από ελληνικές ρίζες.

Στο τέλος της ομιλίας του Ξ. Ζολώτα ακολούθησε παρατεταμένο χειροκρότημα, και την επομένη πολλές εφημερίδες των ΗΠΑ σχολίασαν το γεγονός ότι ο Ξ. Ζολώτας είχε γίνει κατανοητός από το ακροατήριό του, αν και μίλησε ελληνικά!

Σημειώνω πως ο Ξενοφών Ζολώτας είχε διδάξει οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Καθηγητής John N. Kalaras το 1998 έγραψε μια σειρά άρθρων με τον τίτλο «The significance of the Hellenic Language – English texts with Greek words!», (Η σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσας – Αγγλικά κείμενα με ελληνικές λέξεις).

Ακολουθεί απόσπασμα άρθρου για το αρχαίο ελληνικό δράμα και θέατρο.

«The genesis of classical drama was not symptomatic. A euphoria of charismatic and talented protagonists showed fantastic scenes of historic episodes. The prologue, the theme and the epilogue, comprised the trilogy of drama while synthesis, analysis and synopsis characterized the phraseology of the text.

The syntax and phraseology used by scholars, academicians and philosophers in their rhetoric, had many grammatical idioms and idiosyncrasies. The protagonists periodically used pseudonyms. Anonymity was asyndrome that characterized the theatrical atmosphere. The panoramic fantasy, the mystique, the melody,

the aesthetics, the use of cosmetic epithets, are characteristics of drama.

Even though the theatres were physically gigantic, there was no need for microphones, because the architecture and the acoustics would echo isometrically and crystally-clear. Many epistemologists of physics, aerodynamics, acoustics, electronics, electromagnetics, cannot analyse - explain the ideal and isometric

acoustics of Hellenic theatres even today. {…} It is historically and chronologically proven, that theatre emphasized pedagogy, idealism and harmony.

Paradoxically, it also energized patriotism, a phenomenon that symbolized ethicacy, character and charisma».

Θα κλείσω το άρθρο αυτό για την επίδραση που η ελληνική γλώσσα είχε, και συνεχίζει να έχει, στην αγγλική γλώσσα με τη δημιουργία νέων επιστημονικών όρων, με αναφορά στο βιβλίο «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας σε άλλες γλώσσες» του κ. Γιώργου Καναράκη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Charles Sturt Αυστραλίας, την παρουσίαση του οποίου κάναμε στην Μελβούρνη στις 19-04-2015.

Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε σε αγγλική μετάφραση σε έναν τόμο 796 σελίδων στις αρχές του 2017. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα δεν αποτελεί απλώς μετάφραση του ελληνόγλωσσου τόμου, καθότι σε πολλές περιπτώσεις οι συγγραφείς των άρθρων για την επίδραση της ελληνικής σε άλλες γλώσσες έχουν διευρύνει τις αρχικές τους μελέτες.

Επιπλέον, προστέθηκαν νέα μελετήματα από γλωσσολόγους για το πώς η ελληνική γλώσσα επηρέασε τρεις ακόμη γλώσσες: την Κοπτική, την αφρικανική Σουαχίλι και την Νεότερη Εβραϊκή. Ο νέος τόμος εμπλουτίζεται με προλογική αποτίμηση από τον κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, Καθηγητή Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Επιστροφή