Σαν Σήμερα η ίδρυση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Σαν Σήμερα η ίδρυση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

ΣΜΥ
Μια συνοπτική ιστορική αναφορά όλες τις πληροφορίες για τη βάση, τη δομή και την εξέλιξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, από την ίδρυσή της έως και σήμερα
Α’ Περίοδος (1884-1889)
Το 1884 και με Νόμο της Κυβέρνησης του Χαριλάου Τρικούπη, συστήθηκε για πρώτη φορά το «Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ) για την επί διετία εκπαίδευση νέων ιδιωτών, προκειμένου να κατατάσσονταν στη συνέχεια στα διάφορα Όπλα του Στρατού με το βαθμό του Λοχία.

Το Σχολείο εκείνο, που ήταν πρόδρομος της σημερινής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, συγκροτήθηκε και λειτούργησε στην Κέρκυρα μέχρι το 1889, οπότε και διαλύθηκε με Νόμο της ίδιας κυβέρνησης (ΑΨΣΤ΄/18 Απριλίου ). Έκτοτε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο παραγωγικό σχολείο υπαξιωματικών.

Β’ Περίοδος (1925-1934)
Το 1925, με σχετικό Νομοθετικό Διάταγμα (της 18ης Σεπτεμβρίου) της κυβέρνησης του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου, και με το από 30 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου Προεδρικό Διάταγμα που ακολούθησε, ιδρύθηκαν: ένα «Στρατιωτικόν Οικοτροφείον Υπαξιωματικών» στην Κεφαλλονιά και δύο «Στρατιωτικά Οικοτροφεία Τεχνιτών», ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη (τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό της Θεσσαλονίκης).

Με Προεδρικό Διάταγμα της 17ης Φεβρουαρίου 1926, η έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Οικοτροφείου Υπαξιωματικών», μεταφέρθηκε από την Κεφαλλονιά στην Κέρκυρα, όπου και λειτούργησε συνεχώς μέχρι το 1934.ΣΜΥ ΠΑΤΡΑ

Με Προεδρικό Διάταγμα της 19ης Ιουλίου 1926, το «Στρατιωτικόν Οικοτροφείον Υπαξιωματικών» Κερκύρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών». Η φοίτηση θα ήταν πενταετής, με δυνατότητα περιορισμού της στα τρία έτη, ανάλογα με τα προσόντα των εισερχομένων μαθητών, οι οποίοι προέρχονταν κατά το πλείστον από ορφανά παιδιά (είτε από πρόσφυγες της Μ. Ασίας, είτε από τα ορφανοτροφεία της λοιπής χώρας).

Στις 2 Οκτωβρίου 1926 κυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, ο Οργανισμός της Προπαρασκευαστικής Σχολής Υπαξιωματικών, ο οποίος αναθεωρήθηκε με το Νόμο υπ’ αριθμ. 5125 της 10ης Ιουλίου 1931.

Το 1933 και με Νόμο (υπ’ αριθμ. 5820/27 Σεπτεμβρίου 1933), καταργήθηκε η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών. Από το 1934 και μέχρι το τέλος του 1949 δεν λειτούργησε παρόμοια σχολή.

Γ’ Περίοδος (1949-2002)
Μετά τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων του εμφυλίου πολέμου της περιόδου 1946-49 και συγκεκριμένα το μήνα Νοέμβριο του 1949, αποφασίστηκε η εκ νέου λειτουργία με μερικές διαφοροποιήσεις της πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο «Προπαρασκευαστικής Σχολής Υπαξιωματικών», που προβλεπόταν από το Νόμο 5125/10 Ιουλίου 1931 και που είχε καταργηθεί δύο χρόνια αργότερα, με το αιτιολογικό των «υπεράριθμων υπαξιωματικών στο στρατό».

Η Σχολή, με τον ίδιο ιστορικό τίτλο, επανασυγκροτήθηκε στην Πάτρα, όπου και άρχισε να λειτουργεί από τις 16 Δεκεμβρίου 1949. Επτά μήνες αργότερα και με διαταγή του τότε Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου (7 Ιουλίου 1950), η Σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών», τίτλο που διατηρεί μέχρι σήμερα. Ο τίτλος αυτός νομιμοποιήθηκε αργότερα με τον υπ’ αριθμ. 1891 Νόμο του 1951.ΣΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο και από εκεί τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1957 στη Σάμο.ΣΜΥ ΣΑΜΟΣ
Το 1975 μεταστάθμευσε στα Τρίκαλα όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα σε παραδοσιακά κτίρια, που ανακαινίσθηκαν και προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της.

Στο μεγάλο διάστημα της λειτουργίας της η ΣΜΥ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με συνέπεια στην αποστολή της, μεθοδικά και αποδοτικά και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της υπηρεσίας, αποτέλεσε το λίκνο μέσα στο οποίο γεννήθηκε και αντρώθηκε ο Μόνιμος Υπαξιωματικός του Στρατού μας.ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
Στο τεύχος Απριλίου – Μαΐου 2004 της Στρατιωτικής Επιθεώρησης, της διμηνιαίας έκδοσης του ΓΕΣ και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 120 χρόνων από την ίδρυσή της, δημοσιεύτηκε αφιέρωμα για αυτή, υπό του Αντιστράτηγου ε.α. Φωτόπουλου Χρήστου, επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Στρατού.

Φοίτηση – Εισαγωγή στην σχολή
Οι υποψήφιοι φοιτητές προκειμένου να φοιτήσουν στην ΣΜΥ θα πρέπει να διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και αφού γράψουν παραπάνω από την προκαθορισμένη βάση περνάνε στην σχολή όπου και αρχίζουν την φοίτηση.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση χωρίζεται σε στρατιωτική και ακαδημαϊκή. Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα πολλαπλών τομέων, όπως ψυχολογία, βασική στρατιωτική εκπαίδευση, πολιτική ιστορία κτλ. Επίσης στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση υπάρχουν και τα τεχνικά μαθήματα, όπου περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως Μηχανολογία, Ηλεκτροτεχνία κτλ. Η Σωματική Αγωγή είναι επίσης στο πρόγραμμα της σχολής, με ασκήσεις όπως κλασικός αθλητισμός.

Σταδιοδρομία
Μετά την φοίτηση τους, οι απόφοιτοι παρακολουθούν εξειδικευμένο σχολείο πάνω στο όπλο-σώμα της επιλογής τους για ένα έτος και αφού αποφοιτήσουν αρχίζουν την σταδιοδρομία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αφού συμπληρώσουν ένα έτος προϋπηρεσίας, έχουν την δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι ίδια με αυτή των Πανελληνίων.Πολλοί απόφοιτοι της ΣΜΥ επιλέγονται και εκπαιδεύονται και υπηρετούν στις Ειδικές δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες ή βατραχάνθρωποι. Το πτυχίο που απονέμονται με το πέρας της σχολής αναγνωρίζεται από το κράτος ως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτσι οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν προχωρημένα τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.


 


Πηγή: armynow.gr

 

 

Επιστροφή