Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922

Μέσα από ένα βίντεο της "Πρακτικής Σκέψης"
( 43 βίντεο Νέα Ελληνική Ιστορία )Δείτε video:

 

 

Επιστροφή