Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται μετά τις κάλπες (λίστα)

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται μετά τις κάλπες (λίστα)
Αμέσως μετά τις εκλογές, αναμένεται να επεκταθεί η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις ΔΕΚΟ των μεταφορών που απασχολούν περίπου 180.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Οι πρώτοι κλάδοι που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο της τρέχουσας χρονιάς, εντάχθηκαν στη διαδικασία ο κλάδος της ασφάλισης και οι εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).

Υπολογίζεται ότι έως τώρα, το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτει περίπου 150.000 εργαζόμενους και παρά τις όποιες τεχνικές δυσκολίες ανέκυψαν σε αρχικό στάδιο, φαίνεται ότι λειτουργεί με σχετικά ομαλό τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περισσότερα… μικροπροβλήματα εντοπίζονται στην καταγραφή των ωραρίων διαφόρων κλάδων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Ορισμένα από τα προβλήματα αφορούν τη δυνατότητα καταχώρισης της τέταρτης βάρδιας, την καταχώρηση βαρδιών σε οπτικοακουστικά μέσα, τη δήλωση ωραρίου για οδηγούς, τη διαχείριση των διαλειμμάτων σε μεγάλες εργοστασιακές μονάδες κ.ά.

Όταν προστεθούν και οι ΔΕΚΟ που έχουν επιλεχθεί, τότε ο αριθμός των εργαζομένων που θα βρίσκονται υπό καθεστώς ψηφιακής κάρτας θα φθάσει τις 330.000. Η ψηφιακή κάρτα αναμένεται να έχει επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας στο τέλος του χρόνου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά, οι ΔΕΚΟ στις οποίες αναμένεται να επεκταθεί εντός καλοκαιριού η συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου του ωραρίου απασχόλησης, των υπερωριών και των αδειών, είναι οι ακόλουθες δεκατέσσερις:

Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού
Hellenic Train
ΕΛΤΑ
ΕΥΔΑΠ
Εγνατία Οδός ΑΕ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Αττικό Μετρό
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)
Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)
Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ ΑΕ)
Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)
ΕΡΓΟΣΕ
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ)


Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας προβλέπει την ακριβή καταγραφή του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους αναφορικά με την φυσική παρουσία τους, στους χώρους εργασίας.

Μέσω της εφαρμογής myErgani, οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου να αξιοποιούν την ψηφιακή κάρτα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Ergani CardScanner. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτό να ελέγχεται η έναρξη, αλλά και η λήξη του ωραρίου εργασίας.

Τα όποια στοιχεία ανακύπτουν μεταδίδονται απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II» και έτσι, σε πραγματικό χρόνο, ελέγχεται η νομιμότητα της διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «κατεβάσουν» στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή myErgani mobile app η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν στις πλατφόρμες Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.myergani) και App Store (https://apps.apple.com/us/app/myergani/id1624483175), μέσω των επίσημων λογαριασμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εφαρμογή παρέχει στους εργαζόμενους της πρώτης φάσης, πρόσβαση στην ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή QR Code), η οποία θα χρησιμοποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/αποχώρηση για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας ο εργαζόμενος θα προβάλλει τον QR κωδικό προς ανάγνωση από την αντίστοιχη εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app που διατίθεται στους εργοδότες (διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που ακολουθείτο για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού). Μετά την επιτυχή ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή του QR code, ο εργαζόμενος θα βλέπει στην οθόνη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της δήλωσης Κάρτας Εργασίας που πρόκειται να υποβληθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app οι εργαζόμενοι θα βλέπουν επίσης (για κάθε εργοδότη ξεχωριστά, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας) σε μορφή ημερολογίου τον προγραμματισμό του χρόνου εργασίας και τα πραγματικά δεδομένα απασχόλησης ανά ημέρα, με βάση τις πληροφορίες προσέλευσης/αποχώρησης που υποβάλλονται από τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

Το Ημερολόγιο Εργασίας που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εργασίας και την Πραγματική Απασχόληση είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο στον εργαζόμενο, εκτός από την ψηφιακή εφαρμογή και μέσα από τη διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των εργαζόμενων: https://myErgani.gov.gr.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή myErgani mobile app παρέχει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών στο σύνολο των εργαζομένων και όχι μόνο σε όσους εργάζονται στις επιχειρήσεις που υιοθετούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Μέσω της εφαρμογής ο εργαζόμενος, (αφού ταυτοποιηθεί με χρήση των κωδικών του taxisnet) αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα χρήστη όπου είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ιδίου και του εργοδότη ή των εργοδοτών στους οποίους απασχολείται. Οι εργοδότες είναι ομαδοποιημένοι σε δύο κατηγορίες: Ενεργός και Παλαιότερος. Είτε απασχολείται σε έναν είτε σε περισσότερους εργοδότες ταυτόχρονα, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της εκάστοτε εργασιακής σχέσης και των βασικών της χαρακτηριστικών, όπως οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. Επιλέγοντας κάποιον από τους εργοδότες, προβάλλονται αναλυτικά στοιχεία του εργοδότη και της σχέσης εργασίας.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και τον αφορούν, μέσω προωθητικών ειδοποιήσεων (push notifications). Με στόχο τη διαφάνεια και την ολοκληρωμένη ενημέρωση του εργαζόμενου, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε όλες τις Δηλώσεις που υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. έναρξη/λήξη απασχόλησης, μεταβολές/υπερωρίες/υπερεργασία, άδειες κ.ά.).

Το ίδιο συμβαίνει και για τις πληρωμές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των διαφόρων δράσεων οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.α.. Επίσης, υπάρχει και ειδική ενότητα για την προβολή σημαντικών ανακοινώσεων από τους διαχειριστές του Π.Σ. Εργάνη ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

 

Επιστροφή