Παλιές σπάνιες φωτογραφίες από το σχολείο Φανερωμένης Τρικάλων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Παλιές σπάνιες φωτογραφίες από το σχολείο Φανερωμένης Τρικάλων

Γυμναστικές Επιδείξεις Ιούνιος 1965 ΣΤ τάξη

( προσωπικό αρχείο του κ. Θωμά Παπά, φαρμακοποιού)

Πηγή: Αρχείο Θωμά Παπά

 

 

Επιστροφή