Οκτώβριος του 2004 στην οδό Σ. Σαράφη στα Τρίκαλα

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Club


Club " Lollypop " στην οδό Σαράφη, στον πρώτο όροφο, παραπλεύρως του σημερινού "Baccarat" όπου τότε λειτουργούσε το "Tommy Hilfiger"


2004

Στις φωτο, εργαζόμενοι στο μαγαζί λίγο πρίν ξεκινήσει η δουλειά και η εξωτερική του όψη από την πλευρά του ταχυδρομείου.
 

 

Επιστροφή