Μύθι, Μύθι, Παραμύθι - αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με τη Μαρία Κατσανούλη

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Μύθι, Μύθι, Παραμύθι - αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με τη Μαρία Κατσανούλη

την τελευταία Κυριακή του μήνα (εκτός τριημέρων) στις 12:00 το μεσημέρι στον Μανδραγόρα ένα εργαστήριο για παιδιά 5 ετών και άνω με ιστορίες που απολαμβάνουν πολύ συχνά και οι μεγάλοι


Το Μύθι Μύθι Παραμύθι αρχίζει ετούτη την Κυριακή  23 Οκτωβρίου 2016 να λαλεί τις ιστορίες του στον “Μανδραγόρα”.


Τα παιδιά, αφού ακούσουν την ιστορία, ζωγραφίζουν κάτι από αυτό που αφουγκράστηκε η ψυχή τους παρακολουθώντας τα βήματα του ήρωα και η έκθεση των ζωγραφιών τους, επιτόπου, ζωντανεύει με τρόπο διαφορετικό, ετούτη τη φορά, ξανά το παραμύθι.

Μικρά και μεγάλα “παιδιά” λοιπόν … μπορούν να ταξιδέψουν και τούτη τη χρονιά, για πέντε Κυριακές, σε κόσμους παράξενους με ένα μαγικό παραμύθι!

Είσοδος :        3€/άτομο


Προγραμματισμένες Αφηγήσεις:
23/10, 27 /11,  11/12/2016   
29 /1,  26/2/2017


Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση:
Δεν είναι υποχρεωτική η κατανάλωση στο μπαρ.
Το σερβίρισμα διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αφήγησης, η οποία ξεκινάει 15 λεπτά μετά από την αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο.

Πληροφορίες: Μουσική Σκηνή «Μανδραγόρας», Στρ Σαράφη 12, 1ος όροφος, Τρίκαλα, τηλ 6977580754


 

 

Επιστροφή