Έντεχνη Λαϊκή βραδιά στα Τρίκαλα

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Έντεχνη Λαϊκή βραδιά στα Τρίκαλα

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου

ENTEXNH - ΛAIKH BPAΔIA ME TOYΣ

MIXAΛH TAMΠOYKA TPAΓOYΔI
BANEΣΣA TΣANTOΠOYΛOY TPAΓOYΔI
MHTΣIAKHΣ BAΣIΛHΣ MΠOYZOYKI
ΓKOYZIΩTHΣ ΓIΩPΓOΣ ΠΛHKTPA
TZIANOΠOYΛOΣ ΓIANNHΣ KPOYΣTΑ

Είσοδος 5 Ευρώ
Έναρξη 22:30


 

 

Επιστροφή