Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας –Δημιουργία τράπεζας αίματος

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας –Δημιουργία τράπεζας αίματος

Σας ενημερώνουμε, πως τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία ξεκινώντας παράλληλα και τη δημιουργία  της δικής του τράπεζας αίματος.

Το πρόγραμμα Κοινωνικής ευθύνης των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη ενημέρωσης και συμμετοχής, σε πράξεις και ενέργειες που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση, η συμμετοχή και η μίμηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ομάδων του πληθυσμού σε ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην εθελοντική αιμοδοσία και στη δημιουργία  Τράπεζας αίματος των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και υποστήριξη του τμήματος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
 Αναλυτικά, το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας που σχεδίασαν  τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ  και το  τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Τ., είναι:


από Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Εθελοντική αιμοδοσία (στο χώρο του Νοσοκομείου Τρικάλων –Τμήμα Αιμοδοσίας)
Ώρα 08:00-14:00 και 18:00-20:00
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ αλλά και το ευρύ κοινό, τόσο στην αιμοδοσία όσο και στην τράπεζα αίματος.
Η συμβολή όλων μας σε αυτή τη προσπάθεια είναι υψίστης σημασίας. Ελπίζουμε στη βοήθεια σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
                                                                          Για τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ
                                                                               Νίκος Τσιακάρας

 

 

Επιστροφή