Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ με πολύπλευρες δράσεις για το πρόγραμμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ

Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας  Περιβάλλοντος και των πολύπλευρων δράσεων που απαρτίζουν το πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», διοργάνωσαν το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 στις όχθες του Ληθαίου, καθαρισμό των οχθών του ποταμού καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.  

Το πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ, έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη ενημέρωσης και συμμετοχής, σε πράξεις και ενέργειες που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές  των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ με ιδιαίτερο ζήλο, αφού αρχικά καθαρίστηκε ο χώρος,  η δράση πλαισιώθηκε από διάφορες δραστηριότητες εκπαίδευσης και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους (γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του ποταμού, τα μονοπάτια του, την ιστορία του, κτλ)

Ως επιμέρους στόχοι του προγράμματος  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», τέθηκαν οι ακόλουθοι:

α) Οι μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θεσμό του εθελοντισμού, να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν το ρόλο του ενεργού πολίτη. Να καλλιεργήσουν κοινωνικές αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, η συμμετοχικότητα, ο αλληλοσεβασμός, η προσφορά, αλλά και η υπευθυνότητα, η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, η αυτοπεποίθηση, κ.α

β) Να συνδεθούν  τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ, με την κοινωνία μέσα από άμεσες και πρακτικές δράσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και άλλοι κοινωνικοί φορείς.    
γ) Να βιώσουν οι μαθητές/τριες τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ως χώρο δημιουργικής, διαθεματικής και αυτοκαθοριζόμενης μάθησης.

Οι σημαντικότεροι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους σε πράξεις εθελοντικής βοήθειας έχουν σχέση με το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, την αναζήτηση ενός ανώτερου νοήματος στη ζωή, τη διάθεση για ψυχική και κοινωνική επαφή, τη χαρά της προσφοράς.
Αν και οι ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιά ριζωμένες μέσα στην κοινωνία από αρχαιοτάτων χρόνων, δυστυχώς στην πατρίδα μας το ποσοστό των εθελοντών είναι πολύ μικρό.
Ο ρόλος των εθελοντών είναι πάντα επικουρικός και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το επίσημο κράτος.

Με την «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μάθαμε, γνωρίσαμε και συνειδητοποιήσαμε ότι το περιβάλλον είναι και δική μας ευθύνη!
Τέλος ευχαριστούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και φυσικά τα παιδιά που πολλές φορές μας αφήνουν άναυδους με τις πράξεις τους.

Από τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ


                                                                   

 

 

Επιστροφή