Οι αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Οι αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων

Συνεδρίασαν η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Τρικκαίων»
και η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Τρικκαίων», συνεδρίασε την Πέμπτη   17 Μαΐου  2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Τρικκαίων και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.


21. Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων από 14/9/2011 έως 31/12/2011
22. Εγκρίθηκε το κλείσιμο παλαιού λογαριασμού ύψους 49,83 € της σχολικής επιτροπής δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Γενεσίου και μεταφορά του ποσού στον λογαριασμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
23. Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των εισπράξεων των κυλικείων στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες
24. Εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων στο 12ο Δημοτικό σχολείο Τρικάλων για διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας
25. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά για τους διαγωνισμούς των κυλικείων των Δημοτικών σχολείων Τρικάλων  30ο και 35ο και αναδείχθηκαν οι μισθωτές τους
26. Εγκρίθηκε η εξόφληση παλαιών οφειλών ύψους 900 € του Δημοτικού σχολείου Χρυσαυγής
27. Εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου κυλικείων
28. Εγκρίθηκε η απόδοση των εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών που προέρχονται από την ενοικίαση σχολικών αγροτεμαχίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 8440/25-2-2011 ΦΕΚ 318 Τεύχος Β’
29. Εγκρίθηκε η δαπάνη για την αποκατάσταση φθορών (τζάμια, πόρτες κλπ) των σχολαζόντων σχολικών κτιρίων για την ασφάλιση τους από κλοπές και άλλες φθορές
 
                           
        Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Τρικκαίων», συνεδρίασε την Πέμπτη   17 Μαΐου  2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Τρικκαίων και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.


15. Εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση του 6ου Γυμνασίου Τρικάλων ποσού 1.500 € λόγω της λειτουργίας του ως Βαθμολογικό Κέντρο
16. Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων από 14/9/2011 έως 31/12/2011
17. Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των εισπράξεων των κυλικείων στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες
18. Εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων στο 5ο Γυμνάσιο και στο 4ο ΓΕΛ Τρικάλων για διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας
19. Εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων των κυλικείων του 1ου Γυμνασίου, του 2ου ΕΠΑΛ και του Γυμνασίου Βαλτινού
20. Εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου κυλικείων προς τα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων
21. Εγκρίθηκε η απόδοση των εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών που προέρχονται από την ενοικίαση σχολικών αγροτεμαχίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 8440/25-2-2011 ΦΕΚ 318 Τεύχος Β’
 

 

 

Επιστροφή