Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12η μεσημβρινή για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

            Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.Εξέταση ένστασης της κ. Παρασκευής Μακρή κατά της αρίθ. 19/2011 απόφασης της Επιτροπής
   Ποιότητας Ζωής περί τροπ/σης σχεδίου διανομής οικισμού Κρηνίτσας.
2.Προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χρόνη-Αίτηση τροπ/σης του σχεδίου πόλης
                      Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.Ακύρωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Ζαχαροπλαστείο» επί ονόματος Αφοί
   Κοσμάς και Τριαντάφυλλος Γουγάς στα Μεγάλα Καλύβια
4.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «Ψητοπωλείο» επί ονόματος
   Ζάχος Γεώργιος στην Κάτω Ελάτη Τρικάλων
5.Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
6.Αποσφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,
   λόγω ανακαίνισης
                      Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
7.Αίτηση του Γρηγορίου Τζιότζιου περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρου
   ποιμνιοστασίου στο Φλαμούλι του Δήμου Τρικκαίων
8.Αίτηση της Ευαγγελής Τζιότζιου Γρηγορίου Τζιότζιο περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για
   ανέγερση πρόχειρου ποιμνιοστασίου στο Φλαμούλι του Δήμου Τρικκαίων
9.Αίτηση της Νίκης Νικολακοπούλου περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρου
   ποιμνιοστασίου στο Φλαμούλι του Δήμου Τρικκαίων
10.Αίτηση του Βασιλείου Γελαδάρη περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για εκτροφή ορνίθων
    στο Φλαμούλι του Δήμου Τρικκαίων
11.Αίτηση του Ελευθερίου Μπούζα (4 play) περί παραχώρησης χώρου οδός 25ης Μαρτίου για
    διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ
12.Αίτηση της Σχολής χορού «Let’s Dance» περί παραχώρησης χώρου για την ετήσια εκδήλωση
    χορού
13.Αίτηση του Μπαμπούρη Λευτέρη περί παραχώρησης χώρου στην πλατεία Μακαρίου για
    διοργάνωση σχολικής συναυλίας
14.Αίτηση του Συλλόγου «ΛΕΒΕΝΤΙΑ» περί παραχώρησης χώρου για διοργάνωση πολιτιστικών
    εκδηλώσεων
15.Αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής διοργάνωσης μαθητικού μουσικού φεστιβάλ περί
    παραχώρησης χώρου για πραγματοποίηση πολιτιστικής μουσικής εκδήλωσης
16.Αίτηση της TRT περί παραχώρησης χώρου για πραγματοποίηση της τηλεοπτικής εκπομπής
    «CELEBRITIES SHOW»
17.Αίτηση της κ. Μπενέτη Μαρίας-Βασιλικής περί παραχώρησης χώρου στην κεντρική πλατεία για  
    πώληση διαφόρων ψιλικών
18.Αίτηση της Καψιώχα Κυριακής περί παραχώρησης χώρου στην Κεντρική γέφυρα για πώληση
    καλαμποκιού
19.Αίτηση της Κων/νιάς Μόκα περί παραχώρησης χώρου στην πλατεία παλαιού Δεσποτικού για
    πώληση καλαμποκιού
20.Αίτηση κ. Μόκας Αθανασίας περί παραχώρησης χώρου για πώληση Καλαμποκιού
21.Εξέταση αρίθ. 1/2012 απόφ. Τ.Κ. Βαλτινού περί παραχώρησης κοιν. χώρου για τοποθέτηση
    τραπεζοκαθισμάτων
22.Αίτηση Διονυσίου Κρανιά περί παραμονής & λειτουργίας του ψυχαγωγικού παιχνιδιού στην
     πλατεία Ρήγα Φεραίου
23.Αίτηση του Νικολάου Λάσδα περί παραχώρησης χώρου στην πλατεία όπισθεν παλαιού ΚΤΕΛ ή
    την κεντρική πλατεία για λειτουργία Λούνα Πάρκ
24.Εξέταση της αρίθ. 8/2011 απόφασης της Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου περί εξέτασης αίτησης του Α.Ο.
    Μεγαλοχωρίου «Η ΘΥΕΛΛΑ»
25.Αίτηση του 27ου Δημοτικού Σχολείου περί παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης για
    χρήση λαχανόκηπου
26.Αίτηση Πούλιου Παναγιώτη περί χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
    για πώληση οπωρολαχανικών.
27.Αίτηση Γεωργίου Χονδρού περί χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
    για πώληση κάστανων.
28.Καθορισμός χώρων για την πρόσκαιρη και περιορισμένου χρονικού διαστήματος κατάληψης
    κοιν.χώρων για διάθεση φρούτων εποχής (καρπούζια, πεπόνια κλπ)

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Επιστροφή