«Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Επί Στύλου» - Hellenic Poe Sport Federation

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
«Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Επί Στύλου» - Hellenic Poe Sport Federation
 
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την ίδρυση της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Επί Στύλου – Hellenic Pole Sport Federation (HPSF)».

Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί τα Αθλήματα επί Στύλου διεθνώς σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας (IPSF) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και αποσκοπεί στην ανάδειξη του Pole Sport στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Επί Στύλου αποτελεί την ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το Pole Sport στην Ελλάδα.


Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη, διάδοση, προαγωγή και η οργάνωση των Αθλημάτων επί Στύλου (Pole Sport) εν γένει σε όλη την επικράτεια, η προσέλκυση της νεολαίας και γενικά των πολιτών στον αθλητισμό, η εκπροσώπηση των Αθλημάτων επί Στύλου διεθνώς και η ανάπτυξη του Ολυμπιακού Πνεύματος.

Καλούμε να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας και να συμμετέχουν στις δράσεις της όλες τις σχολές, τους φίλους του Pole Sport, επαγγελματίες κάθε είδους αλλά και φορείς, που πιστεύουν ότι απαιτείται συστηματικά να ορίσουμε υψηλά πρότυπα, αγκαλιάζοντας έτσι την προσπάθεια που ήδη γίνεται για τη στήριξη και την προβολή του PoleSport με κάθε μέσο στην Ελλάδα.

Στην Ιδρυτική Διακήρυξη της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Επί Στύλου» που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ομοσπονδίας www.hellenicpolesport.gr περιγράφονται αναλυτικότερα οι σκοποί και τα μέσα για την επίτευξή τους και δίνονται πληροφορίες για εγγραφή νέων μελών.

Για τις δράσεις της «Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Επί Στύλου» μπορείτε να απευθύνεστε στo: info@hellenicpolesport.gr
  http://www.hellenicpolesport.gr

 

 

Επιστροφή