«Παντέχνου πυρός σέλας - Λαμπερές ιστορίες φωτιάς»

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
«Παντέχνου πυρός σέλας  -  Λαμπερές ιστορίες φωτιάς»

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Σπηλαίου Θεόπετρας.

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας (Γραφείο Β. Ελλάδος), στο πλαίσιο της επικοινωνιακής  δράσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2016:
«Παντέχνου πυρός σέλας  -  Λαμπερές ιστορίες φωτιάς», διοργάνωσε σχετικές εκδηλώσεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Σπηλαίου Θεόπετρας.


Ειδικότερα, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016, αρχαιολόγοι της Εφορείας ξενάγησαν το κοινό στα εκθέματα του Κέντρου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση, στην οποία συμμετείχαν μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας.


Η δράση περιελάμβανε θεματική ξενάγηση, προβολή ενημερωτικού βίντεο και εκπαιδευτικά παιχνίδια.Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό έντυπο στους επισκέπτες του Κέντρου. 

 

Επιστροφή