Συνάντηση Δημάρχου Καλαμπάκας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Συνάντηση Δημάρχου Καλαμπάκας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

O ΔHMAPXOΣ KAΛAMΠAKAΣ XPHΣTOΣ ΣINANHΣ ΣHMEPA TO ΠPΩI EΠIΣKEΦΘHKE ΣTO ΠPOEΔPIKO MEΓAPO TON ΠPOEΔPO THΣ  ΔHMOKPATIAΣ K. ΠPOKOΠH ΠAYΛOΠOYΛO.H ΣYNANTHΣH ΠPAΓMATOΠOIHΘHKE ΣE EΓKAPΔIO KΛIMA, KAI O ΠPOEΔPOΣ, KATOΠIN ΠPOΣKΛHΣEΩΣ TOY ΔHMAPXOY, ΔHΛΩΣE ΠΩΣ ME MEΓAΛH XAPA ΘA EΠIΣKEΦΘEI TO ΔHMO MAΣ, TO ΠPOΣEXEΣ ΔIAΣTHMA.

ΔHMOΣ KAΛΑΜΠΑKAΣ

 

 

Επιστροφή