Τα προγράμματα εκπαίδευσης στη Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Τα προγράμματα εκπαίδευσης στη Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλους:Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
 Γραμματεία Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος,
 Τηλ: 2421006366, fax: 2421006487,
 e-mail: learning@uth.gr και στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr

 

 

Επιστροφή