Ο ΑΠΣ Τρίκαλα για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στο νεανικό αθλητισμό

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Ο ΑΠΣ Τρίκαλα  για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στο νεανικό αθλητισμό

Σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα
Ο ΑΠΣ Τρίκαλα με το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και  με την υποστήριξη της διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νεολαίος του Δήμου Τρικκαίων, λαμβάνει μέρος σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στο νεανικό αθλητισμό.

Δίνει λοιπόν την ευκαιρία στους/στις αθλητές/τριές του να ενημερωθούν, να εκπαιδευτούν και να είναι σε θέση να αναπτύξουν υγιείς κριτικές απόψεις για τα θέματα γύρω από το ντόπινγκ με την επιστημονική υποστήριξη της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου του Birmingham, μέσα από ένα προγραμμα που υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ (World Anti-Doping Agency).

Ο σκοπός του προγράμματος αφορά στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του ντόπινγκ και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης του ντόπινγκ στο χώρο του αθλητισμού και της άσκησης. Κυρίαρχος στόχος είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού δίνοντας ισχυρά εφόδια στους αθλητές/τριες για πιθανή διαχείριση και αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων σχετικά με το ντόπινγκ.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στο νεανικό αθλητισμό αθλητές του συλλόγου μας ανταποκρίθηκαν στην αρχική διερεύνηση απόψεων και στάσεων για θέματα ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συναντήσεις με τους αθλητές/τριες για την εφαρμογή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στοχευόμενο στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης θεμάτων ντόπινγκ. Ενδεικτικά θέματα που θα αναπτυχθούν στη δεύτερη φάση είναι η ενημέρωση για τους οργανισμούς αντί-ντόπινγκ, η παρουσίαση του κώδικα αντί-ντόπινγκ και των πιθανών παραβιάσεων, η εξοικείωση με την διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ, η ενημέρωση για τις απαγορευμένες ουσίες, η σημασία της διατροφής στον αθλητισμό, τα συμπληρώματα διατροφής και οι κίνδυνοι αυτών, και συνολικά οι καταστρεπτικές συνέπειες του ντόπινγκ για την υγεία.  
Το πρόγραμμα απευθύνεται και στοχεύει στη συμμετοχή αθλητών/τριών της ευαίσθητης, όσον αφορά την χρήση απαγορευμένων ουσιών, ηλικιακής κατηγορίας των 16 έως 20 ετών.
Υπεύθυνοι του ερευνητικού πρόγραμματος: Αντώνης Χατζηγεωργιάδης - Επιστημονικός Υπεύθυνος και  Ευάγγελος Γαλάνης - Υπεύθυνος Ερευνητής.

Πληροφορίες στη γραμματεία του συλλόγου.

Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα
Νίκος Τσιακάρας

 

 

Επιστροφή