Καθημερινοί έλεγχοι της αγοράς από κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 Kλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
   
     Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  ενόψει  των  εορτών  των  Χριστουγέννων  συγκροτεί  μικτά  κλιμάκια ελέγχου των καταστημάτων και εν γένει  της αγοράς εντός των ορίων της.

     Έργο των κλιμακίων  είναι η παρακολούθηση , η διαπίστωση  και ο έλεγχος  της  σωστής , της νόμιμης  λειτουργίας της αγοράς  και  της ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων.

     Το κλιμάκιο αποτελείται από:
     1.Γεωπόνους  και Κτηνιάτρους της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής.
     2.Από  Ιατρό & Επόπτες Υγείας της  Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
     3.Από στελέχη του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της  Δ/νσης  Ανάπτυξης.
                                                                                                    
 

 

 

Επιστροφή