Έως τις 31 Μαρτίου 2018 η ανανέωση αδειών για τις λαϊκές αγορές

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Έως τις 31 Μαρτίου 2018 η ανανέωση αδειών για τις λαϊκές αγορές

Από το τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του N  4497/2017  ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του  N 4497/2017.  

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Επιστροφή