Αυτοπρόσωπη παρουσία δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 Αυτοπρόσωπη παρουσία δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Από τη Δ/νση  Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα (Τετραπληγικών-Παραπληγικών, Εγκεφαλικής Παράλυσης, Β.Ν.K., Βαριάς και Απόλυτης Αναπηρίας, Χανσενικών, Κίνησης, Τυφλότητας, Κωφών-Βαρήκοων Ατόμων, Ομογενών, και Αιματολογικών Νοσημάτων) πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία (Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη-Τρίκαλα) με τα εξής δικαιολογητικά:

α) την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο

β)  αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολ. έτους 2017,
κατά το χρονικό διάστημα από 01-6-2018 έως 31-8-2018 και τις εργάσιμες ημέρες από  8.30 π.π. έως 14.00 μ.μ. , προκειμένου να απογραφούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος, θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία μας ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να φέρει τα ανωτέρω δικαιολογητικά του δικαιούχου.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά τον χρόνο, χωρίς άλλη ειδοποίηση , στο ίδιο χρονικό διάστημα, να προσέρχονται στην Υπηρεσία.

Η προσέλευση κάθε δικαιούχου στην Υπηρεσία, αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής  τους, οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν το επίδομα το οποίο λάμβαναν μέχρι σήμερα.
 
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

 

Επιστροφή