Σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου "Φίλοι της Μουσικής Τρικάλων"

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

Γενική Συνέλευση την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής Τρικάλων κατά την συνεδρίαση της 19/11/2018 αποφάσισε τη διεξαγωγή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό.Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

     1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γ.Σ. (φανερή ψηφοφορία)
     2. Απολογισμός-Πεπραγμένα Δ.Σ περιόδου 2017-2018
     3. Βασικές επιδιώξεις-προβλεπόμενες δραστηριότητες για το  2018-2019
     4. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017-2018
     5. Διάφορες ανακοινώσεις, συζήτηση.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώραν την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο Μουσείο Τσιτσάνη (Κτήριο Παλαιών Φυλακών).

Προκειμένου να αποφύγουμε τις επιπτώσεις και δεσμεύσεις τις οποίες συνεπάγεται η επανάληψη της Γ.Σ. σε 5 έως 10 ημέρες σύμφωνα με το καταστατικό σε περίπτωση μη απαρτίας, θα θεωρηθεί ότι η πρώτη ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. είναι η Κυριακή 02/12/2018.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Παρακαλούμε τα μέλη να τακτοποιήσουν την ετήσια εισφορά τους για τα έτη 2015-2018 μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. (έστω και κατά την προσέλευση τους στην Γ.Σ.)  

Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα απολαύσουμε μιά μουσική παρουσίαση με χρήση πολυμέσων από το μέλος του Δ.Σ. Χάρη Αθανασόπουλο με θέμα «Κλασική Μουσική και Τζάζ» διάρκειας 45’.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το 6998377332.
Η Πρόεδρος                        Η Αντιπρόεδρος Διοικητικού

Παπαντώνη Παρασκευή                Τζόκα – Βαρδούλη Πολυξένη
 

 

 

Επιστροφή