Παρουσίαση των δράσεων του Δήμου Τρικκαίων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Παρουσίαση των δράσεων του Δήμου Τρικκαίων

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα

Με έμφαση στις δράσεις και τα επιτεύγματα του Δήμου Τρικκαίων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, παρουσιάστηκε η έρευνα ευρωπαϊκού κέντρου για την τεχνολογία με το όνομα Found.ation.

Σε συνεργασία με το EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας) για το 2018 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα, που παρουσιάζουν τον Δήμο Τρικκαίων ως καλή πρακτική σε επίπεδο πρωτοβουλιών και δράσεων.

Η δε συνέντευξη του Δήμαρχου κ. Παπαστεργίου αναφέρεται σε ζητήματα πολιτικών που ασκήθηκαν και δράσεων που υλοποιήθηκαν. Αυτό που ο κ. Παπαστεργίου τονίζει, είναι ότι «καθορίσαμε ποιες ανάγκες της κοινωνίας μπορούν να συναντηθούν με λύσεις, να υλοποιηθούν και να είναι χρήσιμες στους πολίτες».


Και συνεχίζει: η στρατηγική μας ήταν να συνδυάσουμε την (τεχνολογική) ευφυία με την αποτελεσματικότατα, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης που βιώσαμε κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης».

Ο κ. Παπαστεργίου παρουσιάζει τις λύσεις που δόθηκαν και τα όσα υλοποιούνται στον Δήμο, με τη συνεργασία φορέων, συλλογικοτήτων, νέων επιστημόνων. Και επισημαίνει την ανάγκη να καμφθούν οι αντιστάσεις της γραφειοκρατίας, με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων που ήδη προτάθηκαν από τον Δήμο, για την ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών για τον πολίτη.

Και δηλώνει: «Είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτή η δράση είναι απαραίτητη και το moto μας είναι ότι “πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας πρώτα, πριν αλλάξουμε τα πράγματα”».

Στο υπόλοιπο τμήμα της έρευνας, με τίτλο Digital Transformation in Greece 2018, αναλύονται εκτενώς οι διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σκιαγραφείται και η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Πληροφορίες για την έρευνα στη διεύθυνση  http://thefoundation.gr/digital_transformation_report/
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Επιστροφή