Στην Κωνσταντινούπολη με πρόγραμμα ERASMUS+ C.H.A.N.G.E. το 1o Γυμνάσιο Καλαμπάκας

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 Στην Κωνσταντινούπολη με πρόγραμμα ERASMUS+ C.H.A.N.G.E. το 1o Γυμνάσιο Καλαμπάκας

Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας  συμμετέχει στo πλαίσιo του προγράμματος ERASMUS+ 2018-2020: «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων»  στο εγκεκριμένο σχέδιο με τίτλο «Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education: C.H.A.N.G.Ε.- Συνεργασία για την απόκτηση δεξιοτήτων ως νέοι στόχοι της Εκπαίδευσης».


Το σχέδιο ενώνει μια ομάδα έξι Ευρωπαϊκών σχολείων, τέσσερα εκ των οποίων είναι Ειδικής Αγωγής, ενώ τα άλλα δύο εντάσσουν και συνδιδάσκουν μαθητές με μαθησιακές ανάγκες στο βασικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 
Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 2019. Πρόκειται για μια διακρατική συνάντηση για εκπαιδευτικούς, ως βραχυπρόθεσμη επιμορφωτική κινητικότητα, διάρκειας 5 ημερών.

Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από  τα σχολεία των άλλων τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών (Πολωνία, Λιθουανία, Ιταλία, Ρουμανία). Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που συμμετείχαν στην επιμόρφωση ήταν η Υποδιευθύντρια κ. Νικολογιάννη Παρασκευή, ΠΕ03, η κ. Νταφούλη Ματίνα, ΠΕ06,  ο κ. Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ07 και η κ. Ρίζου Αντωνία, ΠΕ02. 

 

Επιστροφή