"H περίπτωση του καθηγητή Αντώνη Πρεκατέ"

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:

...Αντώνης Κ.Πρεκατές   
                                                                                                                             

- Στη  μνήμη  του Γιάννη Κάτρη 34 χρόνια  από τότε που ‘’έφυγε’’ απ’τη ζωή [ 15-5-1985] ενός εκ των κορυφαίων  της Αντίστασης και της Δημοκρατίας Δημοσιογράφων -το συγγραφέα  του μνημειώδους ιστορικού  βιβλίου :


Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ  ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 1060-1070 ) αισθάνομαι  το   οφειλόμενο  ΧΡΕΟΣ να του αφιερώσω ένα  αξιόλογο και τιμητικό  -στο πρόσωπό μου- κείμενό του για τον παράνομο, άδικο , μισαλλόδοξο και απάνθρωπο   εκφοβιστικό Εξοστρακισμό μου

[ εφ. ΤΑ ΝΕΑ  στις 8 -1- 1979  με τον τίτλο :

- ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ . ΔΙΩΞΤΕ  ΤΟΝ !  ]

ΙΔΟΥ   ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ   ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟ : - Α υ τ ά  όμως ό λ α , το  πρωθυπουργικό διάγγελμα  τα χαρακτηρίζει ‘’ μ ι κ ρ ά ‘’ και  μας σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι  ν’ατενίζουμε  μόνο προς τα ‘’μ ε γ ά λ α ‘’ !

Όμως  κάτι τέτοιοι ‘’μ ι κ ρ ο ί’’ σ τ ρ α γ γ α λ ι σ μ ο ί  της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς οδηγούν  στα ‘’μ ε γ ά λ α ‘’ (σαν στο γύψο 7ετίας)

-  Ας πάρουμε για παράδειγμα από το σωρό ένα από τα καθημερινά ‘’μ ι κ ρ ά’’.

- Είναι η περίπτωση  του καθηγητή  Α ν τ ώ ν η  Π ρ ε κ α τ έ .

Λαμπρός επιστήμονας , ά ξ ι ο ς δ ά σ κ α λ ο ς , σχολαστικά  δ ί κ α ι ο ς και γι’ αυτό  τ ι μ ώ μ ε ν ο ς  από μ α θ η τ έ ς  και γ ο ν ε ί ς  καθώς και από την  κ ο ι ν ω ν ί α των Τρικάλων.

Είπε σ’ένα άρθρο του μερικές σκληρές  α λ ή θ ε ι ε ς  για τη σ φ α γ ι α σ τ ι κ ή  βαθμολόγηση [στο γενικό λύκειο  απορρίφθηκαν 40%.

Κι αμέσως ο  υ π ό κ ο σ μ ο ς  του π α ρ α κ ρ α τ ι κ ο ύ  κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο υ                       της α ν τ ι- π α ι δ ε ί α ς  έπαθε κ ρ ί σ η ε π ι λ η ψ ί α ς ...Τι  τ ο λ μ ά ε ι να θ έ λ ε ι π ά λ ι α υ τ ό ς ;

Να γίνει , λέει, η  π α ι δ ε ί α ‘’εθνική’’ ; Δηλαδή  να  μ α θ α ί ν ο υ ν  τα παιδιά μας γ ρ ά μ μ α τ α  και αντί για π ρ ο σ κ υ ν η μ έ ν ο υ ς   π ε ι θ α ρ χ ι κ ο ύ ς υ π η κ ό ο υ ς νάχουμε  αύριο υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς π ο λ ί τ ε ς ; Δεν  είμαστε καλά !

Δίχως κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η το ...σεβαστό  υπουργείο Παιδείας [και θρησκευμάτων] ά δ ρ α ξ ε  την ε υ κ α ρ ί α , φανερά σ υ μ μ α χ ώ ν τ α ς  με τον υ π ό κ ο σ μ ο . Λ έ ε ι  ο Π ρ ε κ α τ έ ς   την α λ ή θ ε ι  α ;
                                       
Δ ώ σ τ ε  του γ ρ ή γ ο ρ α   το κ ώ ν ε ι ο !     
                                                                                           
- Έτσι  ενώ οι ‘’α ν α κ ρ ί σ ε ι ς ‘’ σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ αι κι ενώ η  κ ο ι ν ω ν ί α της π ό λ η ς α ν ά σ τ α τ η σ υ μ π α ρ α σ τ έ κ ε τ α ι   ο λ ό ψ υ χ α  στον  κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο καθηγητή , δ ί ν ε τ α ι   το π ρ ώ τ ο  χ τ ύ π η μ α   από  τους   β  ρ υ  κ ό λ  α κ ε ς του  Μ ι σ τ ρ ι ω ν ι σ μ ο ύ .

Ο  Π ρ ε κ α τ έ ς   μ ε τ α τ ί θ ε τ α ι   δ  υ σ  μ ε ν  ώ ς   στον Α λ μ υ ρ ό ! Ά δ ι κ ο ς  κ ό π ο ς . Οι  Π ρ ε κ α τ έ δ ε ς   δεν π τ ο ο ύ ν  τ α ι .

- Όσοι   φ λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι   από το π ά θ ο ς  της α λ ή θ ε ι α ς δεν   π ρ ο σ κ υ ν ά ν ε . Όπου κι  αν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι   θα ε κ π έ μ π ο υ  ν φ ω ς και ό χ ι σ κ  ο τ ά δ ι .    


ΓΙΑΝΝΗΣ   ΚΑΤΡΗΣ / ΝΕΑ  8- 1- 79                                                                                                                                                      


Αντώνης Κ.Πρεκατές  - Tρίκαλα


 

 

Επιστροφή