"Πράσινο φως" για σύνδεση Περιφερειακού - γέφυρας Καραβόπορου

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:

Ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του δρόμου από την περιφερειακή οδό Τρικάλων έως τη γέφυρα του Καραβόπορου

Κ. Αγοραστός: «Ένα μεγάλο έργο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Το πράσινο φως, για την ένταξη προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του έργου της κατασκευής του δρόμου από την περιφερειακή οδό Τρικάλων έως τη γέφυρα του Καραβόπορου, «άναψε» το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, μετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Το έργο είναι προϋπολογισμού 23.052.500 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γέφυρας δυο λωρίδων κυκλοφορίας στη θέση Καραβόπορος.

«Σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις υπηρεσίες μας δρομολογούμε την υλοποίηση ενός σημαντικού οδικού έργου που αναμένεται να ολοκληρώσει το οδικό τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας. Είναι ένα έργο ουσίας και χρήσιμο για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Είναι ένα έργο που θα δώσει και θέσεις εργασίας στην περιοχή και χρήμα στην τοπική οικονομία» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.


Στοιχεία έργου

Τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας και συγκεκριμένα του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο με την  Περιφερειακή οδό Τρικάλων έως και τον ισόπεδο κόμβο προς Δροσερό με συνολικό μήκος 1,3km. Ειδικότερα προβλέπεται:

Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,3km περίπου. Στην κύρια αρτηρία εφαρμόζεται διατομή β4ν* με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50m και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17,00m, ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 20,00m αναλόγως των πλευρικών κατασκευών.
Η κατασκευή γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ : 1+300,46 ,μήκους 143,50m πέντε  ανοιγμάτων (16,2 m +3x33,70m+26,20 m). Γέφυρα για την διέλευση των δύο ανεξάρτητων κλάδων της αρτηρίας.
Η κατασκευή σύμμικτης γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ : 1+300,46 ,μήκους 101,10m τριών ανοιγμάτων  (55m+33m+55m ). Γέφυρα για την διέλευση παράπλευρου της αρτηρίας .

Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35km , και  κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,00km περίπου. Οι παράπλευροι οδοί  θα έχoυν διατομή ε2 με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3,00 ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50m
Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβοπόρου (μορφής «σταυρού»).
Η προσαρμογή της αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους με κατάλληλη διαμόρφωσή τους (διεύρυνσή τους) για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της κυκλοφορίας.


Προσβασιμότητα πεζών και ΑΜΕΑ

Η αρτηρία είναι Εθνική οδός στη οποία δεν προβλέπονται πεζοδρόμια παρά σε ένα μικρό τμήμα αυτής και συγκεκριμένα στην γέφυρα Πηνειού και  στην διαμόρφωση των νησίδων των ισόπεδων κόμβων.
Στις παράπλευρες οδούς, όπου περιλαμβάνεται η κατασκευή πεζοδρομίων θα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ  με κατάλληλη διαμόρφωση των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) των πεζοδρομίων και εξασφάλιση του ελάχιστου ελεύθερου εμποδίων πλάτους 1,50m. Σημειώνεται ότι η περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο είναι εκτός πόλεων και οικισμών.

 

 

Επιστροφή