Άμα γραπώσεις, άμα αρπάξεις, άμα τσακώσεις...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Άμα γραπώσεις, άμα αρπάξεις, άμα τσακώσεις...

 1. [Κατά τα άλλα  η Δικαιοσύνη είναι  τ υ φ λ ή / όπως και ο πλούτος  τυφλός και η τύχη  τυφλή ‘ 
 2. Ο Τειρεσίας κι ο Όμηρος τυφλοί’ Η Αλήθεια γυμνή, ο θάνατος κουφός . Ό,τι ωραίο  κι ωραίο
  το τύφλωσαν , το  ξεγύμνωσαν ../ κι ο λόγος  ευνόητος. 
 3. Στην επικαιρότητα  ματαξανά το χρήμα -η τύφλα  του πλούτου και της Δικαιοσύνης. Δυστυχώς , αν αυτός ο χρυσός Θεός δεν έχει μάτια να βλέπει και μοιράζει το πουγκί του σε όποιον λάχει , όμως αυτοί που πλουτίζουν και  τα αρπάζουν , τα γραπώνουν και τα τσακώνουν  και από πάνω  η τυφλή Θέμιδα  τους αθωώνει και τους   παρασημοφορεί , έχουν τα  μάτια δεκατέσσερα – πολύ  ανοιχτομάτηδες !!! 

 4. - Κι όσο  πιο διαπλεκόμενες οι περιστάσεις , τόσο πιο  ανελέητοι οι ..λύκοι , που  στην ανεμοζάλη   χαίρονται . Πρόκειται  για τυχοδιώκτες που εκμεταλλεύονται τις περιστάσςις.

  Άμα  γραπώσεις , άμα αρπάξεις , άμα  τσακώσεις ... -

  Τ α    είπε μέσα    σε’ένα λεπτό όλα -   ανοιχτά ,σταράτα και  ...τσεκουράτα 

 5.  Ο  Αξέχαστος   Ν. Σ τ α υ ρ ί δ η ς  στους ‘’ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ ‘’ του Αλ. Σακελάριου  (1954) - Δηλαδή - Άμα   α ρ π ά ξ ε ι ς  ένα 10χίλιαρο  το λένε κλοπή εις βαθμόν  π τ α ί σ μ α τ ο ς   και χραπ - τ σ α κ ώ ν ε ι ς   ένα ν τ ι ν α ρ έ 

 6. - Άμα   γ ρ α π ώ σ ε ι ς   100.000  το λένε  κλοπή εις βαθμόν  π λ η μ μ ε λ ή μ α τ ο ς   και - μπορεί  ν’αρπάξεις μέχρι  τ έ σ σ ε ρ α - Άμα  τ σ α κ ώ σ ε ι ς  10.000.000 το λένε   υ π ε ξ α ί ρ ε σ ι ς   και  με συμφωνία  εισαγγελέως και ανακριτού   ε ξ έ ρ χ ε σ α ι    απ’ την   α ν ά κ ρ ι σ η - Άμα   τ σ α κ ώ σ ε ι ς    100.000.000   το λένε   κ α τ ά χ ρ α   ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς με  κ α κ ο ύ ρ γ η μ α  ... να  πούμε - Και τέλος  πάντων   η  δ ί κ η    α ν α β ά λ λ ε τ α ι  και εξέρχεσαι  με   β ο ύ λ ε υ μ α - Άμα  τ σ α κ ώ σ ε ι ς   500.000.000  το λένε   σ ύ μ β α σ η   και δέχεσαι   σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α -  Κι άμα  μπλεχτείς  με  δις και τρις   λέγεται   ε ι σ α γ ω γ ή   σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς και χ ρ α π    σου δίνουν  και    π α ρ  ά σ η μ  ο

 7. - Ποιος ;   Ο  α ξ έ χ α σ τ ο ς    και   πολύ μεγάλος  Ηθοποιός Νίκος Σταυρίδης  1910-1987 μέσα  απ’τη φυλακή , όπου  με τους φίλους του – τον Πέτρο Γιαννακό – στο ρόλο του ‘’Κοκοβιού ‘’ και τον Κούλη Στολίγκα , σκαρφίζονται διάφορα  κόλπα για λίγα παραδάκια - Πόσο επίκαιρο ! μέσα σε ένα λεπτό ο Ν.Σταυρίδης ‘’ανέλυσε’’ τη διαπλοκή των πολιτικών στην Ελλάδα  πριν 66 χρόνια στην τανία : ΟΙ   ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ  σκηνοθεσία  Σακελάριου (1954) Αφιέρωμα στη μνήμη του   Ν.Σταυρίδη 33 χρόνια απ’το θάνατό του (12-12-87 ) -  Για το αφιέρωμα : Αντώνης Κ.Πρεκατές, δάσκαλος. Δείτε την  ταινία ‘’ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ’’[βίντεο] 

 8. πηγή : Φέιγ  βολάν της Κατοχής -Κ.Βάρναλης

 

 

Επιστροφή