Συναντήσεις Χατζηγάκη σε Εμπορικό Σύλλογο και Επιμελητήριο

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Συναντήσεις Χατζηγάκη σε Εμπορικό Σύλλογο και Επιμελητήριο

Συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, Χρήστο Μπλουγούρα, και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βασίλη Γιαγιάκο, είχε ο Μικέλης Χατζηγάκης για να συζητήσουν οικονομικές προτάσεις για την στήριξη της Τρικαλινής επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς εργασίας.

Αναμφισβήτητα, η κρίση επιτείνει την αβεβαιότητα και αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα σε συνεπείς επιχειρήσεις που δοκιμάζονται εδώ και μια δεκαετία. Συνεπώς, η οικονομική πολιτική και τα μέτρα που θα παρθούν οφείλουν να είναι άμεσα και να υποστηρίξουν γρήγορα και αποτελεσματικά τους εργαζόμενους και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στις συζητήσεις μεταξύ Χατζηγάκη και των Προέδρων του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου τονίσθηκε η ανάγκη να υπάρξει προτεραιότητα στην ρευστότητα.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και για αυτό θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δάνεια με χαμηλό τόκο για να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης μετά το πλήγμα του lockdown.
Ήδη στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του προσωπικού τους και της νομικής μορφής που διαθέτουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό οι οποίες σήμερα δίνουν τιτάνιο αγώνα για να κρατηθούν ζωντανές. Επίσης, μέσω των κεφαλαίων που διατίθενται θα πρέπει να τεθεί ένα ποσοστό που θα πηγαίνει στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σχεδόν αποκλεισμένες από την τραπεζική αγορά.

Συγχρόνως, στις προτάσεις που συζητήθηκαν είναι και η διεύρυνση των διακανονισμών στα χρέη (π.χ. 120 δόσεις) για να ανακουφιστούν οι πληττόμενες εταιρίες και να μπορέσουν να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, το δημόσιο θα μπορούσε να εγγυάται το 75%-80% του δανείου (ΤΕΠΙΧ) για τις μικρές επιχειρήσεις που σήμερα έχουν μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης. Αυτό θα τους εξασφάλιζε την απαιτούμενη ρευστότητα, θα ενίσχυε τις προοπτικές τους και θα έσωζε θέσεις εργασίας.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον λογαριασμό της χωρίς να μπορεί η τράπεζα να έχει πρόσβαση του λογαριασμού. Αυτό είναι καθοριστικό μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας και την καλυτέρευση του οικονομικού κλίματος.

Τέλος, είναι αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. Δηλαδή, να υπάρξει ενίσχυση και κίνητρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις να αγοράσουν εξοπλισμό, να κάνουν e-shops και ψηφιακές πλατφόρμες για να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. 

 

 

Επιστροφή