Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

O Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι καταρτίζεται το νέο πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους συλλόγους για την περίοδο 2020-21. Οι σύλλογοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις, καλούνται να υποβάλλουν  το αίτημά τους με δύο τρόπους:α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sports@trikalacity.gr

β) να προσέλθουν στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, Καποδιστρίου 13, 243135301 & 2431353509, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου δημόσιας υγείας.

ΟΙ αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2020.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxis του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου 2. Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ
3. Αντίγραφο πρακτικού ΓΣ
4. Δημοτική Ενημερότητα

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων
 

 

 

Επιστροφή